Dodano: piątek, 22 kwiecień 2022r. Producent: Digi

Jak inwestycje w zieloną technologię pozwalają oszczędzać firmom pieniądze?

Zrównoważony rozwój jeszcze nigdy nie był takim priorytetem w planowaniu biznesowym, zarządzaniu i operacjach, ani nie miał większego prawdopodobieństwa uzyskania wymiernych wyników jak obecnie. Tak, konieczne jest zmniejszenie śladu węglowego i naszego wpływu na środowisko. W wielu regionach istnieją powiązane regulacje rządowe oraz zachęty dla zrównoważonej gospodarki. Ale dodatkowo sposoby, w jakie IoT i łączność mogą poprawić wydajność biznesową i obniżyć koszty, oznaczają, że inwestowanie w zieloną technologię jest nie tylko właściwym posunięciem - ma to również sens biznesowy.

To powiedziawszy, możesz mieć pytania dotyczące zwrotu z inwestycji w zielone technologie i inwestycje w czyste technologie.

Kiedy i jak Twoja firma powinna inwestować w technologie ekologiczne i bardziej zrównoważone praktyki, aby sprostać wyjątkowym potrzebom Twojej organizacji? Czy ta inwestycja zwróci się pod względem wskaźników, takich jak wydajność i oszczędności, zróżnicowanie konkurencyjne, lojalność klientów, relacje inwestorskie i rozwój biznesu? Omówimy tutaj niektóre z najważniejszych zielonych trendów wpływających na nowoczesne praktyki biznesowe, a także liczne korzyści płynące z inwestowania w zrównoważony rozwój oparty na technologii dla Twojej organizacji.

Zielone trendy w biznesie: czym one są?

W nowoczesnych firmach występują zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne naciski motywujące decydentów do przyjmowania i rozwijania zielonych technologii. Jednocześnie zielone trendy w branży wpływają na oczekiwania klientów i wymagania rynku dotyczące odpowiedzialnych praktyk ekologicznych zarówno w organizacjach B2C, jak i B2B.

W rezultacie zrównoważony rozwój i zielona technologia stały się podstawowymi wyróżnikami. Aby zachować konkurencyjność i aby spółki publiczne przyciągały inwestorów, dziś organizacje muszą opracować strategie uwzględniające innowacje, które wynikają z zielonych trendów w biznesie, takich jak:

 • Zarządzanie zużyciem energii: Branże takie jak produkcja, budownictwo, górnictwo i rolnictwo borykają się często z wysokim poziomem zużycia energii. Nowoczesne firmy przyjmują więc rozproszone inteligentne rozwiązania do monitorowania sieci i energii, które umożliwiają im łatwe gromadzenie danych na temat zużycia energii i znajdowania sposobów na zminimalizowanie ich wpływu na środowisko i ostateczne obniżenie kosztów.
 • Energia odnawialna: Jednym z najbardziej rozpowszechnionych trendów w zielonych technologiach jest dążenie do przyjęcia energii odnawialnej i inteligentnej sieci. Firmy chcą zasilać maszyny, całe obiekty, a nawet całe floty transportowe, wykorzystując odnawialne źródła, takie jak energia słoneczna, wodna, biomasa i wiatr. Trend ten obejmuje różne regiony geograficzne i branże — w rzeczywistości odnawialne źródła energii odpowiadały za 90% wzrostu mocy wytwórczych na całym świecie w 2021 roku.
 • Zrównoważona automatyzacja: Zrównoważona automatyzacja stała się powszechnym priorytetem w transporcie komercyjnym i publicznym, a także w produkcji. Organizacje zyskują wgląd w rodzaj wykorzystywanych źródeł energii, ilość zużywanej energii oraz jej konsekwencje finansowe oraz środowiskowe.
 • Ekologiczny transport: Od samochodów osobowych po autobusy elektryczne i pojazdów wodnych, zrównoważona technologia pojazdów elektrycznych znacznie się rozwinęła w ostatnich latach, czyniąc ekologiczny transport znacznie bardziej wykonalnym i wartościowym celem dla wielu konsumentów i firm.
 • Zdalna łączność i zarządzanie: jednym z najważniejszych sposobów, w jaki technologia wspiera zrównoważony rozwój, jest wprowadzenie IoT do pracy w rozproszonych lokalizacjach na terenie rolnictwa, polach naftowych, obiektach przemysłowych i inteligentnych miastach. IoT umożliwia monitorowanie środowiska w odległych obszarach, a także możliwość uzyskania widoczności i kontroli nad dowolnymi operacjami w dowolnym miejscu. Rezultatem jest lepsze zarządzanie i wydajność biznesowa — na przykład mniejsze zużycie wody — a także możliwość zapobiegania niepotrzebnym wyjazdom serwisowym do odległych obszarów i udaremnianiu katastrof ekologicznych.

Jak inwestycje w zieloną technologię pozwalają oszczędzać firmom pieniądze?

Czy zielone technologie są warte inwestycji dla firm?

Podobnie jak w przypadku każdej transformacji organizacyjnej, przyjęcie ekologicznych praktyk biznesowych wymaga od liderów jednoczesnego rozważenia, co należy zmienić w ich technologii, procesach, kulturze i umiejętnościach wewnętrznych.

Zrozumienie specyficznych potrzeb i przypadków użycia w Twojej organizacji jest niezbędnym pierwszym krokiem do ustalenia, czy zielone technologie, które rozważasz, są warte zainwestowania. Czym jest zielona technologia i jej zalety oraz jak możesz zapewnić największą wartość w oparciu o motywacje i potrzeby swoich partnerów lub klientów? Przyjęcie takiego podejścia może pomóc w określeniu inwestycji w zielone technologie, które przyniosą największe korzyści Twojej firmie.

Korzyści z inwestycji w zielone technologie

Zachęty do inwestowania w zielone technologie mogą zaczynać się od obaw o czynniki ryzyka środowiskowego, wpływu na środowisko i chęci uniknięcia negatywnych relacji publicznych. Należy zauważyć, że inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju przynoszą znaczące korzyści dla środowiska i zdrowia publicznego, które same w sobie stanowią silną zachętę.

Ale dzisiaj przedsiębiorstwa i miasta również dostrzegają zwrot z inwestycji w praktyki środowiskowe w biznesie. Obejmują one wydajność operacyjną, oszczędności i zachęty rządowe, a także korzystne oceny środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG). Postępy w zielonej technologii przyniosły wymierną wartość wszystkim, od obiektów przemysłowych po handel detaliczny i zarządzanie łańcuchem dostaw.

Strategiczne inwestycje w zielone technologie dają organizacjom dostęp do korzyści, takich jak:

 • Zwiększone bezpieczeństwo i produktywność: Zanieczyszczenie środowiska może tworzyć niebezpieczne środowiska, zwłaszcza w sektorach przemysłowych, takich jak produkcja i budownictwo. Dzięki ekologicznym technologiom, takim jak monitorowanie środowiska, firmy mogą szybko wskazać i zająć się czynnikami środowiskowymi, które wpływają na bezpieczeństwo, zapobiegając wadliwemu działaniu sprzętu, szkodliwym zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.
 • Zoptymalizowane zużycie zasobów: firmy i łańcuchy dostaw, od których zależą, są bardziej rozpowszechnione niż kiedykolwiek, co może utrudnić centralizację śledzenia zasobów. Inwestując w rozwiązania do monitorowania obsługujące Internet rzeczy (IoT), firmy mogą gromadzić potrzebne dane w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy śledzą zużycie paliwa we flotach transportowych, czy odpady surowcowe na terenach rolniczych lub wydobywczych.
 • Zrównoważony rozwój infrastruktury: Rosnące zainteresowanie rozwojem inteligentnych, zrównoważonych miast już położyło podwaliny pod bardziej rozpowszechnioną zrównoważoną infrastrukturę. W miarę upływu czasu zdolność do koordynowania ruchu, redukcji emisji i szybszego reagowania na sytuacje awaryjne będzie się tylko poprawiać, przynosząc korzyści, z których wszyscy skorzystają.
 • Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym: Inwestowanie w zieloną technologię pozwala również firmom na skalowanie zrównoważonych praktyk poza ich indywidualne cele lub wskaźniki, przyczyniając się do tworzenia gospodarek o obiegu zamkniętym, które mogą zapobiegać powstawaniu odpadów lub je eliminować. Dzięki zwiększonemu dostępowi do aktualnych informacji o danych organizacje mogą dalej eliminować marnotrawstwo i promować udostępnianie zasobów, ponowne wykorzystanie i recykling między partnerami handlowymi oraz ich większą społecznością.

Jak inwestycje w zieloną technologię pozwalają oszczędzać firmom pieniądze?

Technologia dla zielonej przyszłości: kiedy technologia jest korzystna dla środowiska i Twojej firmy?

Więc jakie są ekologiczne praktyki biznesowe, które Twoja organizacja może przyjąć, ulepszyć lub nad którymi pracuje? W jaki sposób pomoże to Twojej firmie zarówno przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości, jak i czerpać z niej korzyści? Aby skutecznie wdrażać technologię dla zielonej przyszłości, organizacje muszą stale zadawać te pytania i odpowiadać na nie w miarę postępów w kierunku bardziej wydajnych, mniej marnotrawnych operacji.

Dzięki odpowiedniej strategii organizacje mogą stosować rozwiązania, takie jak zielona technologia obsługująca IoT i urządzenia obsługujące 5G, aby przyspieszyć i skalować inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach ich działalności.

Jak inwestowanie w zieloną technologię oszczędza pieniądze?

Dzisiaj technologia, która pomoże chronić środowisko, może również pomóc firmom, organizacjom non-profit i organizacjom publicznym w osiągnięciu kluczowych celów — poprawie wydajności, zwiększeniu bezpieczeństwa i obniżeniu kosztów operacyjnych. Oto kilka przykładów inwestycji w zielone technologie, które mogą zaoszczędzić pieniądze Twojej firmy.

Skróć przestoje dzięki monitorowaniu środowiska w oparciu o IoT

Dzięki urządzeniom IoT organizacje mogą wdrożyć monitorowanie środowiska, które pozwala im mierzyć i gromadzić dane z odległych lokalizacji. Firmy mogą umieszczać podłączone czujniki we wszystkim, od maszyn przemysłowych po systemy irygacyjne i zbiorniki, platformy wiertnicze i fabryczne systemy kontroli temperatury.

Wdrażając rozwiązania oparte na IoT w zdalnych lokalizacjach, organizacje mogą uzyskać bezprecedensowy poziom dostępu i wglądu w stan swojej działalności przemysłowej. A dzięki stale ulepszanym możliwościom przetwarzania brzegowego firmy mogą reagować na warunki środowiskowe, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, uszkadzać sprzęt lub zmniejszać produktywność:

 • Używaj podłączonych urządzeń, takich jak czujniki, do zbierania i przesyłania danych z odległych miejsc
 • Monitoruj właściwości, takie jak temperatura, wilgotność, jakość powietrza, jakość gleby, przecieki i poziom wody
 • Zintegruj rozwiązania oparte na IoT ze scentralizowanymi systemami, aby skonfigurować wyłączanie lub naprawę systemu, usprawniając konserwację i przyspieszając rozwiązywanie nieplanowanych przestojów

Usprawnij wydajność łańcucha dostaw dzięki śledzeniu zasobów

Poprawa wydajności łańcucha dostaw to kolejna znacząca korzyść w zakresie oszczędności kosztów, wynikająca z przyjęcia zielonej technologii obsługującej IoT. Firmy mogą wdrażać skalowalne platformy IoT, które niezawodnie śledzą lokalizację i stan zasobów i zapasów, zapewniając aktualizacje w czasie rzeczywistym, które mogą pomóc w zapobieganiu awariom sprzętu, utracie zasobów lub słabemu zarządzaniu łańcuchem dostaw:

 • Zintegruj funkcje lokalizacji GPS z produktami, sprzętem i transportem w celu dokładniejszego śledzenia i monitorowania zasobów
 • Popraw kontrolę jakości i wydajność linii produkcyjnych, procesów dystrybucji i tras transportowych
 • Usprawnij konserwację predykcyjną w oparciu o wzorce zidentyfikowane na podstawie gromadzenia danych z łańcucha dostaw w czasie

Popraw wydajność w zakładach przemysłowych dzięki automatyzacji z obsługą IoT

Oprócz poprawy warunków środowiskowych i wydajności łańcucha dostaw, korzystanie z urządzeń IoT w odległych lokalizacjach ułatwia również automatyzację powtarzalnych operacji przemysłowych. A dzięki rozwiązaniom obliczeniowym brzegowym organizacje mogą wdrażać aplikacje sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego (AI/ML).

Aplikacje AI/ML mogą dostarczać analizy, które wspierają inteligentne, responsywne zarządzanie technologią operacyjną (OT), która dostosowuje automatyzację procesów w odpowiedzi na zmieniające się warunki w zakładach przemysłowych:

 • Zautomatyzuj powtarzające się lub skomplikowane procesy w przemyśle, rolnictwie, transporcie i innych przypadkach użycia
 • Wykorzystaj rozwiązania do zdalnego monitorowania i przetwarzania brzegowego, aby opracować inteligentną automatyzację w celu poprawy wydajności, zwiększenia bezpieczeństwa i obniżenia kosztów operacyjnych
 • Zminimalizuj długoterminowe ryzyko obrażeń, awarii sprzętu i marnotrawstwa zasobów dzięki autonomicznym pojazdom, maszynom i procesom mechanicznym

Dowiedz się więcej o zielonej technologii Digi, która może zaoszczędzić pieniądze Twojej firmy

Strategia i promowanie ekologicznych praktyk biznesowych w Twojej organizacji to coś więcej niż trend lub sposób na zdobycie określonego klienta lub segmentu rynku. Inwestowanie w zieloną technologię pozwala organizacjom znacznie zmniejszyć zużycie zasobów, wyeliminować marnotrawstwo i ulepszyć nieefektywne lub niebezpieczne operacje, które mają kosztowne wyniki — od przestojów pracowników po słabe PR.

Podsumowując, wdrożenie tych zmian za pomocą skalowalnych, elastycznych rozwiązań technologicznych może pomóc organizacjom dowolnej wielkości w oszczędzaniu pieniędzy, jednocześnie przyczyniając się do zdrowszej przyszłości, która przynosi korzyści wszystkim. W Digi cenimy inwestycje w zrównoważoną przyszłość. Zapoznaj się z naszymi ekologicznymi aplikacjami i rozwiązaniami IoT, aby dowiedzieć się, jak możesz inwestować w przyszłość i oszczędzać pieniądze już dziś.

Źródło: Digi International (https://www.digi.com/blog/post/investing-in-green-technology), Tłumaczenie: Gamma Sp. z o.o.

Pozostałe aktualności:

OMNI-300 nowa antena LoRa/Helium (HNT) z 4 x 4 MIMO firmy Poynting Antennas

OMNI-300 nowa antena LoRa/Helium (HNT) z 4 x 4 MIMO firmy Poynting Antennas

Firma Poynting Antennas zaprezentowała nową dookólną antenę o średnim zysku OMNI-300, dla aplikacji LoRa / Helium (HNT), działającą w pasmie...

środa, 11 maj, 2022 Więcej

Niezawodna łączność Ethernet 10GBase-T dzięki przemysłowej klasy złączom ICM serii JXT4-11xxHL firmy Pulse Electronics

Niezawodna łączność Ethernet 10GBase-T dzięki przemysłowej klasy złączom ICM serii...

Firma Pulse Electronics rozszerzyła swoją ofertę wiodących na rynku, zintegrowanych modułów złączy serii PulseJack™ dla wysokiej prędkości...

piątek, 6 maj, 2022 Więcej

MaxLinear przejmuje firmę Silicon Motion lidera w dziedzinie kontrolerów pamięci NAND Flash

MaxLinear przejmuje firmę Silicon Motion lidera w dziedzinie kontrolerów pamięci...

MaxLinear, Inc. wiodący dostawca układów scalonych częstotliwości radiowej (RF), analogowych i mieszanych dla rynków szerokopasmowych, łączności i...

czwartek, 5 maj, 2022 Więcej

600V tranzystory MOSFET Super Junction firmy ROHM o wiodącej w klasie niskiej rezystancji ON oraz najszybszym odzyskiwaniu wstecznym Trr

600V tranzystory MOSFET Super Junction firmy ROHM o wiodącej w klasie niskiej...

600V tranzystory MOSFET firmy ROHM zapewniają wiodącą w swojej klasie niską rezystancję (ON) oraz najszybszy w branży czas odzyskiwania wstecznego...

czwartek, 5 maj, 2022 Więcej

Nowe rodziny 8-bitowych mikrokontrolerów PIC oraz AVR firmy Microchip pomagają w rozwoju przyszłościowych produktów

Nowe rodziny 8-bitowych mikrokontrolerów PIC oraz AVR firmy Microchip pomagają w...

Firma Microchip Technology wprowadza do oferty pięć nowych rodzin produktów i ponad 60 nowych pojedynczych urządzeń, które oferują projektantom...

piątek, 29 kwiecień, 2022 Więcej

GridTime™ 3000 firmy Microchip zapewnia podstacjom energetycznym nowy poziom redundancji, bezpieczeństwa i odporności

GridTime™ 3000 firmy Microchip zapewnia podstacjom energetycznym nowy poziom...

System GridTime 3000 generuje precyzyjne sygnały czasu i częstotliwości w celu synchronizacji analogowych i cyfrowych systemów komunikacyjnych. Ta...

czwartek, 28 kwiecień, 2022 Więcej