Polityka Prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy Polityki Prywatności obowiązujące w strukturze organizacyjnej naszej firmy.

1) Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administratorem) jest firma Gamma Sp. z o.o., ul. Kacza 6 lok. A, 01-013 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060668, NIP 5272361660, REGON 01741051, wysokość kapitału zakładowego 1 900 000 zł.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Gamma Sp. z o.o., ul. Kacza 6 lok. A, 01-013 Warszawa lub poczty elektronicznej e-mail info@gamma.pl.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia, czyli na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika w celu świadczenia usług w ramach Sklepu i strony internetowej Gamma.pl (dalej: Sklep), w tym obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji, obsługi wysyłki zamówienia, obsługi Biuletynu informacyjnego, obsługi zapytań technicznych i handlowych, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, czyli niezbędności przetworzenia danych osobowych w celu wykonania umowy.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania produktów oraz usług. Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Administratora to:
  • przypisany identyfikator użytkownika (ID),
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres(y) pocztowe,
  • NIP, REGON, KRS - dane rejestracyjne firmy,
  • lokalizację geograficzną w tym adres IP,
  • historia zakupów,
  • preferencje i wybory np. subskrypcje biuletynu informacyjnego,
  • informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji i jej identyfikator.
 5. W związku z realizacją usług Administrator powierzy dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
  • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  • podmiotom, takim jak banki czy operatorzy płatności elektronicznych,
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe,
  • firmom kurierskim i spedycyjnym (w związku z realizacją zamówień).
 6. Administrator przestrzega zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych, które są niezbędne do realizacji usług.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 8. Rejestracja w Sklepie wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Sklepu, w tym na przekazywaniu Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Administrator świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 9. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików Cookie. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystać z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej e-mail info@gamma.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 13. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika przez Administratora skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 14. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
 15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Pliki Cookie

Sklep internetowy Gamma.pl korzysta z plików Cookie:
 • niezbędnych - stosowanych w celu realizacji swoich usług i działania w tym m.in możliwości bezpiecznego uwierzytelniania użytkownika, utrzymania stanu zalogowania, utrzymania zawartości koszyka, zdefiniowania ustawień strony,
 • statystycznych - stosowanych w celu zbierania informacji o sposobie korzystania z zawartości sklepu internetowego.

Pamiętać należy iż pliki Cookie tzw. ciasteczka zapisywane na urządzeniu użytkownika nie gromadzą żadnych danych osobistych, ani żadnych innych informacji mogących zidentyfikować użytkownika sklepu internetowego Gamma.pl.

Zarządzanie plikami Cookie

Każdy z użytkowników sklepu internetowego Gamma.pl ma możliwość wglądu we wszystkie pobrane pliki Cookie z panelu ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dzięki temu możliwe jest usunięcie lub całkowite zablokowanie pobierania plików Cookie dla wszystkich bądź konkretnie wskazanych witryn internetowych. Standardowo każda przeglądarka internetowa pobiera pliki Cookie z każdej strony internetowej.

Jeśli nie chcą Państwo pobierać plików Cookie ze sklepu internetowego Gamma.pl prosimy o ich usunięcie i zablokowanie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari.

Co się stanie kiedy zablokuję zapisywanie plików Cookie pochodzących ze sklepu internetowego Gamma.pl na swoim urządzeniu?

Sklep internetowy Gamma.pl będzie działał lecz świadczone przez niego usługi będą znacznie ograniczone.

Wystąpi m.in:

 • brak możliwości utrzymania stanu zalogowania co uniemożliwi złożenie zamówienia,
 • brak możliwości utrzymania zawartości koszyka w celu złożenia zamówienia,
 • komunikat o plikach Cookie znajdujący się na dole strony, będzie zawsze się pokazywał nawet jeśli użytkownik wybrał przycisk "Rozumiem. Nie pokazuj mi ponownie tej informacji" - informacja o tym, że użytkownik zrozumiał informację i nie chce jej więcej wyświetlać zapisywana jest właśnie w pliku Cookie odpowiedzialnym za to, aby ten komunikat się więcej nie pojawił na podstronach sklepu internetowego Gamma.pl.

Podmiotem zamieszczającym pliki Cookie na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu jest firma Gamma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaczej 6A.

Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być również zamieszczane przez współpracującego z właścicielem sklepu Gamma.pl partnerem tj.: Google Analytics (administrator plików Cookie: Google Inc. z siedzibą w USA, pliki Cookie partnera: "__utma", "__utmb", "__utmc", "__utmz" ).

3) Biuletyn informacyjny (newsletter)

Cykliczny Biuletyn firmy Gamma Sp. z o.o. zawiera bieżące informacje na temat m.in. nowości z branży, promocji, nowości produktowych i wydarzeń w firmie Gamma takich jak np. szkolenia produktowe.
 • Administrator uprawniony jest do przesyłania na adres poczty elektronicznej e-mail użytkownika biuletynu informacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie biuletynu informacyjnego może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane w celu świadczenia usługi biuletynu informacyjnego, a ich niepodanie lub skierowane żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. W ramach usługi biuletynu przetwarzane są następujące Dane Osobowe:
  • nazwa użytkownika (imię, nazwisko),
  • adres e-mail.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku świadczenia usługi biuletynu informacyjnego jest wyrażenie zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

 • Na wskazany przez użytkownika adres email przesłana zostaje automatycznie wiadomość aktywacyjna - w celu potwierdzenia chęci zapisania się do Biuletynu, oraz mająca na celu zapobieżenie niechcianej subskrypcji,
 • Biuletyn firmy Gamma przesyłany jest w formie elektronicznej na wskazany przez użytkownika adres email nie częściej niż dwa razy w miesiącu,
 • Każdy użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Biuletynu poprzez użycie oznaczonego linku znajdującego się w stopce każdej dostarczonej wiadomości,
 • Każdy użytkownik podczas procesu rezygnacji z otrzymywania Biuletynu może uzupełnić krótką ankietę mającą na celu wyrażenie powodu rezygnacji. Jej uzupełnienie nie jest wymagane i ma ona na celu poprawę jakości naszego Biuletynu,
 • Rezygnacja oznacza iż podane przez użytkownika informacje takie jak imię oraz adres email są usuwane z subskrypcji Biuletynu firmy Gamma i żadna wiadomość nie będzie już przesyłana,
 • Użytkownik w każdej chwili może ponownie zapisać się do Biuletynu.

4) Blokowanie aktywności

Strona internetowa Gamma.pl wykorzystuje technologię firmy Google LLC z siedzibą w USA, do zbierania informacji o sposobie korzystania z jej zawartości (Google Analytics). Odbierane dane (pliki Cookie) są anonimowe i służą jedynie badaniu jakości i użyteczności naszej strony, nie mniej użytkownik strony internetowej Gamma.pl ma możliwość zablokowania zbierania takich informacji przez Google LLC na rzecz firmy Gamma Sp. z o.o. za pomocą wtyczki do przeglądarki internetowej, możliwej do pobrania tutaj.

Strona internetowa Gamma.pl używa dostępnej w usłudze Google Analytics funkcji "_anonymizeIp()", która zapewnia, że adres IP będzie przetwarzany tylko w skróconej formie, zapewniając tym samym anonimowość jej użytkowników.