• Facebook
  • LinkedIn

Siemens VeSys

VeSys Design zapewnia środowisko graficzne do tworzenia schematu połączeń elektrycznych.

Dowiedz się, w jaki sposób VeSys Design
może przyspieszyć projektowanie produktów i zwiększyć ich niezawodność.

Dowiedz się więcej Skontaktuj się z nami

VeSys Design firmy Siemens zapewnia środowisko graficzne do tworzenia niezawodnych schematów połączeń

Oprogramowanie VeSys Design zapewnia środowisko graficzne do tworzenia schematu połączeń elektrycznych. Proces ten wspiera intuicyjny interfejs użytkownika wraz z bogatą biblioteką symboli. Wbudowana inteligencja jest w stanie zautomatyzować wiele zadań z dziedziny projektowania elektrycznego.

Zintegrowany moduł symulacji elektrycznych umożliwia testowanie i walidację projektu na każdym etapie jego tworzenia. Skutecznie i na odpowiednio wczesnym etapie jest w stanie eliminować większość błędów. W wyniku symulacji jesteśmy w stanie sprawdzać napięcia i prądy w układzie elektrycznym, odpowiednio wizualizować problemy typu zwarć czy niewłaściwie dobranych przekrojów przewodów albo zakresów prądowych bezpieczników.

VeSys automatycznie generuje raporty dla przewodów, konektorów i innych komponentów użytych w projekcie. Wszelkie tabele indeksów na diagramie, w tym tabele indeksów urządzeń i przewodów z referencjami do numeru arkusza oraz jego strefy mogą być automatycznie aktualizowane wraz z postępującymi zmianami w projekcie.

VeSys Design firmy Siemens zapewnia środowisko graficzne do tworzenia niezawodnych schematów połączeń

Projektowanie wiązki

Pakiet VeSys Harness zawiera graficzne środowisko do tworzenia wiązek oraz rysunków desek montażowych wiązek. Intuicyjny interfejs użytkownika doskonale wspiera ten proces, umożliwiając automatyzację niektórych czynności. Przykładowo tablice połączeń konektorów są automatycznie dodawane wraz z konektorami, automatycznie wybierane są terminale, generowane są tabele przewodów powiązane z wykorzystanymi termianalami konektorów.

VeSys Harness zawiera sprawdzony automatyczny selektor podzespołów, który automatycznie konfiguruje i wybiera wraz z terminalami konektorów ich uszczelnienia - jeśli są przewidziane-, oraz generuje właściwe dla konektorów poprawki długości przewodów związane z montażem terminali czy wymiarami konektorów. To zacznie przyśpiesza proces projektowania wiązek i eliminuje jeden z głównych problemów pojawiających się przy tradycyjnym procesie projektowania.

Automatyczne generowanie raportów może być wykorzystane do skompletowania dokumentacji produkcyjnej. Automatyzm zapewnia szybkość i przede wszystkim precyzyjność informacji, co decyduje o zapobieganiu błędów produkcyjnych.

Integracja VeSys - MCAD

Integracja wraz z wymianą danych może zachodzić pomiędzy wiodącym oprogramowaniem MCAD (Solid Edge, NX, Creo, Catia V5.V6, Solidworks) a VeSys Design oraz VeSys Harness. Na przykładzie NX z uwzględnieniem kierunku synchronizowania danych wygląda to następująco:

VeSys Design firmy Siemens zapewnia środowisko graficzne do tworzenia niezawodnych schematów połączeń

Prezentacja VeSys

Zobacz krótkie wprowadzenie do projektowania graficznego i tworzenia schematu połączeń elektrycznych w VeSys Design.

Zobacz krótkie wprowadzenie do projektowania graficznego i tworzenia schematu połączeń w VeSys Design

Siemens VeSys

Projektuj, zarządzaj i waliduj skomplikowane systemy wiązek elektrycznych znacznie szybciej!

Dowiedz się, w jaki sposób oprogramowanie Capital oraz VeSys
może przyspieszyć projektowanie produktów i zwiększyć ich niezawodność.

Dowiedz się więcej Skontaktuj się z nami

VeSys Design firmy Siemens zapewnia środowisko graficzne do tworzenia niezawodnych schematów połączeń