Siemens Capital

Zaawansowane oprogramowanie firmy Siemens PLM do projektowania, zarządzania i walidacji skomplikowanych systemów wiązek elektrycznych

Dowiedz się, w jaki sposób Capital
może przyspieszyć projektowanie produktów i zwiększyć ich niezawodność.

Dowiedz się więcej Skontaktuj się z nami

Capital zaawansowane oprogramowanie firmy Mentor Graphics do projektowania, zarządzania i walidowania skomplikowanych systemów wiązek elektrycznych

Platforma programowa Capital stanowi spójny i integralny system narzędzi obejmujący zakres od etapu definicji produktu, poprzez etap jego projektowania oraz produkcji, aż do serwisowania. Dotyczy to również wszystkich wariantów zdefiniowanych na bazie produktu wyjściowego.

Capital zaawansowane oprogramowanie firmy Mentor Graphics do projektowania, zarządzania i walidowania skomplikowanych systemów wiązek elektrycznych

Define - zestaw narzędzi pozwalających zdefiniować strukturę całego systemu, propozycje architektury, logiczną i fizyczną implementację.

 • Możliwości zarządzania w pełni zintegrowanymi danymi - zarządzanie konfiguracją całego projektowanego urządzenie (np. pojazdu), porównywanie danych, udostępnianie danych,
 • Elastyczne zarządzanie stylami graficznymi obejmujące zakres wszystkich etapów projektowania, konwencjami nazewnictwa, kontroli bieżącej,
 • Wsparcie do dwóch trybów projektowania:
  • tryb interaktywny - zintegrowane środowisko graficzne do manualnego projektowania systemów oraz okablowania,
  • tryb generatywny - automatyczna, zgodna z projektem synteza pełnego okablowania pojazdu (innego systemu), zgodna z konfigurowalnymi regułami projektowymi,
 • Capital Level Manager - uzupełnia Capital Integrator w zakresie definiowania planu marketingowego projektowanego produktu (oferowane opcje, dodatkowe wyposażenie itp). Dokładne dane o złożoności konfiguracji są następnie analizowane w celu oszacowania interakcji między decyzjami marketingowymi oraz inżynierskimi. Pozwala to na analizę i optymalizację decyzji oraz pomaga określić wpływ wyborów odnośnie konfigurowania wariantów produktu. Ostateczne konfiguracje docelowe można zweryfikować w odniesieniu do pierwotnych planów,
 • Capital Systems - zapewnia całościowe podejście do spójności projektu oraz jego cyfrowej reprezentacji. Pozwala to na szybkie analizowanie różnych wersji w tym szczegółową ocenę kosztów związanych ze zmianą.
Capital zaawansowane oprogramowanie firmy Mentor Graphics do projektowania, zarządzania i walidowania skomplikowanych systemów wiązek elektrycznych

Design

 • logiczna implementacji wizji obejmująca hierarchiczną strukturę urządzenia po projektowanie okablowania w w zespołach i różnych konfiguracjach,
 • Zapewnienie zintegrowanego środowiska projektowego zarówno na poziomie systemu jak i schematów okablowania,
 • Włączając w to kluczową aplikację dla wsparcia projektowania generatywnego,
 • Zapewnienie dostępu do danych w czasie rzeczywistym dla wszystkich inżynierów,
 • Kompleksowa wielopoziomowa symulacja oraz analiza wysokiego poziomu,
 • Usprawniona integracja z Capital polegająca na eliminacji dodatkowych operacji ponawiania synchronizacji oraz innych rutynowych operacji,
 • Wielokrotne ponowne wykorzystanie efektów pracy za pomocą przycisków Failue Modes and Effects Analysis (FMEA), Sneak Circuit Analysis (SCA), Component Sizing oraz Scripted Analysis,
 • W pełni zautomatyzowna analiza projektu:
  • spójne raporty,
  • całościowe pokrycie struktury projektu,
  • powtarzalne i transparentne wyniki.
Capital zaawansowane oprogramowanie firmy Mentor Graphics do projektowania, zarządzania i walidowania skomplikowanych systemów wiązek elektrycznych

Produce

 • Kluczowym produktem projektu dystrybucji połączeń elektrycznych w ramach projektowanego produktu jest w pełni udokumentowany projekt wiązek elektrycznych. Szczegóły mogą zmieniać się w zależności od organzacji, od wysokopoziomowej specyfikacji wiązek do szczegółowych schematów montażu wiązek na desce montażowej,
 • Produkty - poszczególne apliakcje - wchodzących w skład oprogramowania Capital dedykowane są do firm projektujących i (lub) produkujących złożone systemy wiązek w rozproszonych lokalizacjach,
 • Jako integralna część Capital, narzędzia wspierające produkcję wiązek wyróżniają się architekturą skoncentrowaną na danych w celu zapewnienia bezproblemowego transferu danych pomiędzy biurem projketowym a zakładem progukcyjnym w ramach danej organizacji,
 • Mechanizmy wymiany danych używając otwartych standardów zapewniają możliwość integracji danych projektu (np. z 3D MCAD) oraz z systemami oprogramowania typu PDM, MRP lub oprogramowaniem maszyn produkcyjnych.
Capital zaawansowane oprogramowanie firmy Mentor Graphics do projektowania, zarządzania i walidowania skomplikowanych systemów wiązek elektrycznych

Maintain

 • Technologia AutoView jest podstawą rodziny produktów, które są skupione na radykalnym ułatwieniu tworzenia diagramów lub ich przetwarzania do innych standardów. Mozna je zaliczyć do dwóch kategorii:
  • Schematy serwisowe na żądanie oraz metoda tworzenia instrukcji, które działają niezależnie od narzędzi z pakietu Capital służących do tworzenia dokumentacji,
  • Technologie wspomagające, działające w ramach narzędzi Capital do tworzenia dokumentacji.
 • Capital Publisher zapewnia technologię tworzenia instrukcji serwisowych, która przetwarza i reformatuje schemat wiązki w celu stworzenia ma żądanie diagramu lub instrukcji dla serwisantów która jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową,
 • Technologie "View Assist" koncentrują się na wspieraniu istniejących technologii autorskich CHS, takich jak Capital Logic i Capital Integrator,
 • Jednorazowe wglądy na żądanie i tworzenie instrukcji będą przedmiotem przyszłego rozwoju "AutoView". Kluczowe funkcje obejmą zaawansowane zapytania aby zapewnić użytkownikom elastyczne i wielokrotnego użytku mechanizmy dostępu do łączności na żądanie,
 • Zarządzanie stylem zapewnia środowisko, w którym diagramy mogą być tworzone według różnych standardów wielokrotnego użytku,
 • Funkcje zarządzania zapytaniami i stylami zapewniają wprowadzenie ustawień aby umożliwić i ulepszyć generację i układ określonej zawartości w pojedynczym diagramie, stronicowane diagramy jako jednorazowe wglądy lub instrukcje.
Capital zaawansowane oprogramowanie firmy Mentor Graphics do projektowania, zarządzania i walidowania skomplikowanych systemów wiązek elektrycznych

Enrterprise

 • Enterprise Integration Bridges zapewnia zewnętrzną integrację pomiędzy Capital oraz szerokim zakresem wiodących narzędzi do projektowania i systemów,
 • Zapewnia podstawę do jednoczesnego projektowania modeli elektrycznych i mechanicznych umożliwiając firmom skrócenie czasu wprowadzania ich na rynek,
 • Zapewnia strukturę do poprawy jakości produktu dzięki możliwości szybkiej synchronizacji modeli elektrycznych i mechanicznych bez niedopasowań,
 • Zapewnia strukturę, która pozwala firmom eksperymentować z wieloma różnymi architekturami podczas procesu projektowania, aby obniżyć koszty produktu,
 • Capital Integration Server stanowi podstawę do głębokiej integracji z wewnętrznymi systemami i procesami.

Prezentacja

Aktalna wersja Capital to 2019.1

Zobacz krótkie video aby dowiedzieć co zostało dodane lub udoskonalone w tej wersji.

Capital zaawansowane oprogramowanie firmy Mentor Graphics do projektowania, zarządzania i walidowania skomplikowanych systemów wiązek elektrycznych

Siemens Capital

Projektuj, zarządzaj i waliduj skomplikowane systemy wiązek elektrycznych znacznie szybciej!

Dowiedz się, w jaki sposób Capital
może przyspieszyć projektowanie produktów i zwiększyć ich niezawodność.

Dowiedz się więcej Skontaktuj się z nami

Capital zaawansowane oprogramowanie firmy Mentor Graphics do projektowania, zarządzania i walidowania skomplikowanych systemów wiązek elektrycznych