Simcenter FloTHERM XT - Idealne rozwiązanie do symulacji i projektowania układów chłodzenia elektroniki

Obszary zastosowań:

 • poziom obudów układów scalonych
 • pojedyncze pakiety oraz systemy elektroniczne
 • szafy z elektroniką oraz poziom ich otoczenia
Simcenter FloTHERM XT firmy Siemens - oprogramowanie dla zaawansowanej symulacji i projektowania układów chłodzenia elektroniki

Simcenter FloTHERM XT jest wiodącym na rynku narzędziem do analiz i symulacji zagadnień związanych z szeroko pojętym chłodzeniem elektroniki. Umożliwia on inżynierom i projektantom prowadzić analizy termiczne dla różnorodnych systemów elektronicznych. Zakres obejmuje zarówno obudowy układów scalonych, poziom płyt elektroniki aż do szaf z elektroniką wraz z ich otoczeniem. Produkt oparty jest o 3D CFD solver, który umożliwia symulacje przepływu powietrza - wymuszonego i naturalnego, oraz transferu ciepła - poprzez przewodzenie, konwekcję oraz promieniowanie. Simcenter FloTHERM XT został stworzony z myślą o nie specjalistach w dziedzinie symulacji termicznych a inżynierach. Celem stosowania tego narzędzia jest sprawne korzystanie z symulacji termicznych w procesie projektowania i eliminacja nadmiaru prototypów na drodze do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów.

Kluczowe funkcje FloTHERM XT

 • Simcenter FloTHERM XT jest niezależnym narzędziem do symulacji termicznych
 • Umożliwia konfiguracje modelu oraz modyfikacje jego komponentów
 • Umożliwia definiowanie atrybutów termicznych oraz przepływów bezpośrednio do geometrii składowych modelu
 • Jest niezależny od konkretnego MCAD ale wspierający wszystkie narzędzia 3D
 • Pozwala zaoszczędzić czas poprzez przygotowanie geometrii komponentów w Simcenter FloTHERM XT
 • Pozwala oszczędzać wysiłek poprzez możliwość definiowania danych do powtórnego wykorzystania oraz archiwizację modeli w bibliotece
Simcenter FloTHERM XT - Idealne rozwiązanie do symulacji i projektowania układów chłodzenia elektroniki

Intuicyjny interfejs użytkownika do przygotowania modelu CAD do symulacji

 • FloEDA Bridge umożliwiający import i przygotowanie do symulacji projektu PCB
 • Wybór odpowiedniego poziomu modelowania płytki PCB
 • Konfigurowanie modeli termicznych poszczególnych układów scalonych i innych komponentów oraz obciążeń cieplnych
 • Współpraca z zespołem PCB przy użyciu popularnych formatów danych EDA
 • Dokładne modelowanie drogi przewodzenia ciepła
 • Import listy termicznej w celu szybkiej i dokładnej definicji modeli cieplnych dla komponentów
Simcenter FloTHERM XT - Idealne rozwiązanie do symulacji i projektowania układów chłodzenia elektroniki

Współpraca narzędzi ECAD/MCAD w celu uzyskania dokładnych wyników symulacji

 • Odpowiednie umiejscowienie komponentów oraz ich wzajemne powiązania
 • Inicjalizacja projektu w FloTHERM XT i zdefiniowanie podstawowych parametrów
 • definiowanie odpowiedniego kształtu i objętości symulacji
 • Szybki import i wyrównywanie modeli
 • Analizy projektu są prowadzone na dowolnym etapie zaawansowania projektu
 • Obszar symulacji może być zmieniany dynamicznie
Simcenter FloTHERM XT - Idealne rozwiązanie do symulacji i projektowania układów chłodzenia elektroniki

Szybkie i intuicyjne definiowanie środowiska do symulacji

 • FloTHERM XT używa "immersed boundary Cartesian mesh"
 • Podział na komórki oktagonalne poprawia lokalną rozdzielczość wyników
 • Wall functions dokładnie wychwytują warstwę graniczną
 • Brak potrzeby bycia ekspertem w zakresie "CFD meshing" aby wykorzystywać FloTHERM XT
 • Automatyczne wykrywanie warstwy granicznej w celu uzyskania dokładnych wyników
 • W celu uzyskiwania poprawnych wyników warstwa graniczna obsługiwana automatycznie
Simcenter FloTHERM XT - Idealne rozwiązanie do symulacji i projektowania układów chłodzenia elektroniki

Wizualizacja wyników symulacji i wyodrębnianie krytycznych danych

 • Różnorodność sposobów wizualnego sprawdzania wyników
 • Dane liczbowe oraz wykresy graficzne mogą być łatwo wyodrębnione
 • Automatyczne generowanie raportów
 • Wyniki w postaci wykresów w celu podkreślenia kluczowych zależności termicznych
 • Dane numeryczne do pomocy przy podejmowania decyzji projektowych
 • Identyfikacja termicznego wąskiego gardła i obszarów wymagających dokładniejszego sprawdzenia.
Simcenter FloTHERM XT - Idealne rozwiązanie do symulacji i projektowania układów chłodzenia elektroniki

Optymalizacja projektu pod kątem niezawodności

 • Testowanie zmian parametrów wejściowych dowolne lub automatyczne w zakresie zdefiniowanych zakresów (DoE)
 • Automatyczna generacja tabel ze scenariuszami zmian parametrów
 • Definiowanie wariantów danych wejściowych i umożliwienie automatycznego znalezienia najlepszych kombinacji
 • Wykresy powierzchni odpowiedzi umożliwiające wizualizację czułości wejściowych
 • Możliwość użycia optymalnych parametrów do utworzenia nowego projektu

Prezentacja

Dowiedz się w dwie i pół minuty czym jest i w czym może ci pomóc FloTHERM XT

Simcenter FloTHERM XT - Idealne rozwiązanie do symulacji i projektowania układów chłodzenia elektroniki

Simcenter FloTHERM XT

Weryfikuj zgodność termiczną swoich produktów znacznie szybciej!

Dowiedz się, w jaki sposób FloTHERM XT
może przyspieszyć projektowanie produktów i zwiększyć ich niezawodność.

Dowiedz się więcej Skontaktuj się z nami

Simcenter FloTHERM XT - Idealne rozwiązanie do symulacji i projektowania układów chłodzenia elektroniki