Dodano: piątek, 14 kwiecień 2017r. Producent: Mentor

Seminarium Mentor Graphics - Electronics Cooling, Warszawa 10 maja 2017r.

Seminarium Mentor Graphics FloTHERM XT oraz FloEFD, Warszawa 10 maja 2017r.

Wydzielanie się ciepła nieodłącznie towarzyszy wszystkim układom elektronicznym. W wielu przypadkach prowadzi to do przegrzewania się układów, a w efekcie do nieprawidłowego działania albo wręcz nieodwracalnego uszkodzenia. Z drugiej strony takie czynniki jak coraz większe częstotliwości zegarów taktujących, coraz bardziej postępująca miniaturyzacja, czy wymagania gwarancyjne czynią problem chłodzenia układów elektronicznych jeszcze bardziej aktualnym.Zastosowanie oprogramowania do symulacji termicznych, najlepiej także na etapie projektowania znacznie ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z chodzeniem.

Zarejestruj się

Oferta oprogramowania firmy Mentor Graphics do symulacji termicznych - FloTHERM XT oraz FloEFD stanowi doskonałe narzędzia wspierające proces projektowania układów elektronicznych od początkowych stadiów aż do ostatecznej weryfikacji przed produkcyjnej. Zintegrowane biblioteki, łatwość modelowania 3D - zintegrowane środowisko 3D w przypadku FloTHERM XT oraz możliwość integracji z populanymi programami MCAD w przypadku FloEFD oraz wsparcie dla importu najważniejszych formatów 3D jak i możliwość parametryzacji umożliwia doskonałą optymalizację rozwiązania pod kątem termicznym na każdym etapie projektowania.

Przedmiotem seminarium będzie prezentacja możliwości FloTHERM XT oraz FloEFD do symulacji urządzeń elektronicznych na konkretnych przykładach, pokazując precyzyjnie wszystkie etapy od przygotowania, wyboru modeli, definiowania warunków, symulacji i prezentacji wyników, oraz optymalizacji.

Plan spotkania

 • 9:00-9:15 Welcome & Introduction
 • 9:15-10:00 Overview of Mentor Graphics Products for Thermal Analysis & Fluid Flow Simulation
 • 10:00-10:15 Coffee Break
 • 10:15-11:15 Workflow to setup a simulation with FloTHERM XT by using a liquid cooled IGBT Module
  • Import PCB Layouts;
  • Setup project parameters;
  • Apply boundary conditions (heat sources, radiation parameters, etc.)
  • Meshing and solving;

 • 11:15-11:30 Coffee Break
 • 11:30-12:30 Post-processing simulation results and further options with FloTHERM XT
  • Surface Plots, Temperature Distribution, etc.
  • Heat sink optimization (Parametric Study, Design of Experiment)
  • Transient Analysis;
  • Configuration management and batch running capabilities;
  • Customer Applications

 • 12:30-13:30 Lunch
 • 13:30-15:00 Simulation of LED Lighting Systems and Electronics Cooling with FloEFD
  • Features & functions of the LED & Electronics Cooling Module for FloEFD
  • Workflow to setup a simulation with FloEFD by using an example of an LED Lamp

 • 15:00-15:15 Coffee Break
 • 15:15-16:00 Post-processing simulation results and further options with FloEFD
 • 16:00-16:30 Questions and Answers, Wrap up

Czas i miejsce spotkania

10 maja 2017r. w Warszawie

Golden Floor Airport - Okęcie Business Centre, budynek Zephirus przy ul. 17 stycznia 45B

Zapisz się