Dodano: środa, 04 maja 2016r. Producent: HIDGlobal

HID Global identiFUEL™ - System zarządzania dystrybucją paliwa FMS

HID Global identiFUEL™ System zarządzania dystrybucją paliwa w oparciu o sprawdzone komponenty RFID

identiFUEL™ firmy HID Global to zestaw łatwych do integracji komponentów dla systemów zarządzania paliwem (FMS – Fuel Management System), umożliwiających menedżerom flot na monitorowanie zużycia oraz kontrolę kosztów paliwa i rozliczeń pojazdów flotowych.

System identiFUEL implementuje elementy RFID w celu identyfikacji autoryzowanych pojazdów oraz kierowców dopuszczonych do tankownia paliwa. Systemy zarządzania paliwem są wykorzystywane głównie we flotach pojazdów komercyjnych, które są tankowane w dedykowanych stacjach paliw. FMS daje pewność, że paliwo jest dozowane tylko dla upoważnionych pojazdów i dokładnie podliczone na właściwe konto. Tankowanie zostanie automatycznie zawieszone, gdy dysza jest usuwana z baku, aby zapobiec tankowaniu nieuprawnionych pojazdów lub dolewaniu paliwa do kanistrów. Zmiana ta jest wykrywana i kontrolowana za pomocą technologii RFID.

W przypadku usług tankowania flot, osoby zarządzające mogą dzięki systemowi FMS uzyskać lepszą kontrolę nad kosztami w celu maksymalizacji oszczędności na podstawie szczegółowych raportów na temat zużycia paliwa przez pojazdy i kierowców nimi kierujących. W handlu detalicznym, FMS może być również silną motywacją dla zwiększenia lojalności klientów, gdyż kierowcy pojazdów wyposażonych w technologię identyfikacji będą mogli kupować paliwo z odpowiednich stacji czerpiąc korzyści z płatności bezgotówkowych oraz przyspieszonego procesu tankowania w stylu „tankuj i jedź”.

identiFUEL firmy HID Global składa się z następujących elementów podstawowych, które stanowią system RFID dla obsługi FMS:

HID Global identiFUEL™ System zarządzania dystrybucją paliwa w oparciu o sprawdzone komponenty RFID

Tag pojazdu:

Pasywny znacznik RFID zamontowany w pojeździe, w bliskiej odległości od wlewu paliwa jednoznacznie identyfikuje pojazd przez czytnik zamontowany w dyszy dystrybutora paliwa. Znacznik ten może być zaprogramowany, aby zawierać również dodatkowe informacje nt. rodzaju wymaganego paliwa, np. ropa lub benzyna, dla zapobiegania zanieczyszczenia paliwa.

HID Global identiFUEL™ System zarządzania dystrybucją paliwa w oparciu o sprawdzone komponenty RFID

Czytnik dyszy:

Odporny na działanie niekorzystnych warunków pracy czytnik RFID, zamontowany w dyszy dozującej paliwo. Kiedy dysza zbliża się do wlewu paliwa, odczytuje umieszczony w nim tag pojazdu. Odczytane dane przesyłane są z kolei do kontrolera bezprzewodowego za pośrednictwem komunikacji UHF.

HID Global identiFUEL™ System zarządzania dystrybucją paliwa w oparciu o sprawdzone komponenty RFID

Kontroler sieci bezprzewodowej:

To jednostka zamontowana np. w dystrybutorze paliwa, która odbiera dane z urządzeń systemu identiFUEL™ i przekazuje je do centralnego systemu zarządzania paliwem (FMS). System uruchamia lub zatrzymuje tankowanie paliwa na podstawie określonych reguł systemu FMS.

HID Global identiFUEL™ System zarządzania dystrybucją paliwa w oparciu o sprawdzone komponenty RFID

Komputer pokładowy:

Jest opcjonalnym składnikiem systemu, który zainstalowany w pojeździe rejestruje i przesyła dane o zużyciu paliwa od ostatniego tankowania i czasie pracy silnika za pośrednictwem łącza UHF do kontrolera identiFUEL. Stanowi on źródło cennych informacji nt. statystyk dotyczących użytkowania danego pojazdu.