Dodano: wtorek, 28 luty 2017r. Producent: Microchip

MPLAB® Mindi™ Analog Simulator - darmowe oprogramowanie do symulacji obwodów analogowych firmy Microchip

MPLAB® Mindi™ Analog Simulator firmy Microchip - symulacja obwodów analogowych

MPLAB® Mindi™ Analog Simulator firmy Microchip skraca czas projektowania obwodów i minimalizuje ryzyko projektu poprzez symulację układów analogowych jeszcze przed fazą sprzętowego prototypowania. Narzędzie wykorzystuje środowisko symulacji SIMetrix/SIMPLIS, z opcją do wykorzystania modelowania SPICE lub odcinkowo liniową, która może obejmować bardzo szeroki zestaw możliwych potrzeb symulacji. Interfejs symulacji sparowany jest z plikami modeli komponentów analogowych firmy Microchip oprócz ogólnie dostępnych urządzeń. Co istotne narzędzie symulacji MPLAB® Mindi ™ Analog Simulator instaluje się i działa lokalnie na komputerze użytkownika, a po pobraniu nie jest wymagane połączenie z internetem, a czas uruchomienia symulacji nie jest zależny od zdalnego serwera aplikacji. Rezultatem są szybkie, dokładne symulacje układów analogowych.

Korzyści

 • Działanie bezpośrednio na lokalnym komputerze - po zainstalowaniu nie jest wymagane połączenie z Internetem
 • Wybór modeli SIMPLIS SPICE lub odcinkowo liniowych, dla dokładnych rezultatów w szybkich symulacjach
 • Modelowanie różnorodnych systemów analogowych z wykorzystaniem standardowych lub zastrzeżonych modeli komponentów firmy
 • Generowanie czasu lub częstotliwości odpowiedzi dla systemów w otwartej i zamkniętej pętli
 • Wykonuje analizę AC, DC oraz przemijającą
 • Zastosowanie trybów wyciągnięcia po ścieżce do identyfikacji wrażliwości obwodu na zachowania urządzeń, zmiany obciążenia lub tolerancji
 • Weryfikacja reakcji systemu, kontroli i stabilności
 • Zidentyfikowanie potencjalnych problemów aplikacji przed zbudowaniem sprzętowego prototypu.

Modele symulacyjne MPLAB® Mindi

Pliki modeli mogą być stosowane w MPLAB® Mindi ™ Analog Simulator, lub w oprogramowaniu SIMetrix/SIMPLIS. Dostępna biblioteka modeli zawiera m.in.:

 • Wzmacniacze operacyjne
 • Wzmacniacze
 • Active Filter Circuits
 • Sterowniki MOSFET oraz Steroniki silników
 • Kontrolery z PWM i bez PWM
 • Moduły zasilające
 • Sterowniki diod LED
 • Regulatoruy przełączania
 • Elementy bierne

oraz więcej już niebawem

Przykłady zastosowań

 • Generowanie odpowiedzi BODE dla aktywnych i pasywnych systemów filtracyjnych
 • Ewaluacja odpowiedzi chwilowych dla wielu różnych stanów wejściowych
 • Generowanie odpowiedzi zamkniętych pętli dla stabilności systemów kontroli, w tym aplikacji zasilaczy impulsowych oraz aplikacji z napędem silnikowym
 • Modele skutków hałasu w aplikacjach kondycjonowania sygnału lub systemach kontroli