Dodano: wtorek, 26 sierpień 2014r. Producent:

Rozwiązania analogowe oraz interfejsu firmy Microchip. Część 6 - Układy nadzorcze

Rozwiązania analogowe oraz interfejsu firmy Microchip. Część 6 - Układy nadzorcze

W szóstej części omówienia rozwiązań analogowych oraz interfejsu prezentujemy najistotniejsze cechy układów nadzorczych oraz czujników napięcia jakie w swojej ofercie posiada firma Microchip.

Pobierz interaktywny selektor produktów Analogowych firmy Microchip

Układy nadzorcze firmy Microchip są zaprojektowane aby utrzymać mikrokontroler w stanie resetu aż do momentu ustabilizowania się napięcia systemu na właściwym poziomie dla jego niezawodnego działania. Układy te chronią przed warunkami brown-out, gdy napięcie zasilania spadnie poniżej określonego poziomu.

Najważniejsze funkcje

  • precyzyjne monitorowanie napięcia,
  • opóźnienie resetu,
  • licznik watchdog,
  • ręczny reset.

Więcej informacji

Czujniki napięcia firmy Microchip są przeznaczone do utrzymania mikrokontrolera w resecie, aż napięcie osiągnie określony poziom operacyjny. Urządzenia te chronią również przed warunkami brown-out, jakie powstają w wyniku spadku napięcia zasilania poniżej dopuszczalnego poziomu.

Seria czujników napięcia CMOS MCP111/112 jest przystosowana dla zastosowań w mobilnych aplikacjach elektroniki użytkowej ze względu na bardzo niski prąd operacyjny na poziomie 1uA oraz małe obudowy dla montażu powierzchniowego.

Najważniejsze funkcje

  • precyzyjne progi detekcji,
  • niski pobór prądu,
  • szeroki zakres detekcji,
  • małe opakowanie.

Więcej informacji

Informacje o wszystkich produktach omówionych w niniejszej publikacji mogą Państwo znaleźć w aktualnej interaktywnej prezentacji pod adresem: www.microchip.com/Treelink.