Dodano: wtorek, 26 sierpień 2014r. Producent:

Seminarium: Symulacja, weryfikacja oraz synteza układów FPGA

 Seminarium: Symulacja, weryfikacja oraz synteza układów FPGA

Mentor Graphics razem z firmą Gamma Sp. z o.o., autoryzowanym partnerem w Polsce organizuje bezpłatne seminarium poświęcone narzędziom do symulacji, weryfikacji oraz syntezy układów FPGA.

Podstawowym celem jaki sobie wyznaczyliśmy jest zapoznanie uczestników z podstawowym dla każdego projektanta oprogramowaniem do symulacji i weryfikacji – ModelSim oraz QuestaCore. Możliwości pakietu QuestaCore są nieporównywalnie większe niż ModelSim, i w pierwszej części chcielibyśmy pokazać i porównać je ze sobą. W dalszej części chcielibyśmy zaprezentować jedną z podstawowych i najczęściej wykorzystywanych metod automatyzacji procesu weryfikacji jaką są asercje (assertions). Ten ważny mechanizm chcielibyśmy zilustrować praktycznie na przykładach w drugiej części seminarium.

Metoda przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych, sposób pozyskania oprogramowania, jego instalacji oraz treść ćwiczeń będą dostarczone zarejestrowanym uczestnikom na tydzień przed terminem seminarium. Pozostałe zagadnienia, które zamierzamy przybliżyć uczestnikom to zarządzanie projektem, sposoby zapisu i edycji kodu źródłowego, schematów oraz grafów z wykorzystaniem pakietu HDL Designer jak również tworzenie i zarządzanie dokumentacją. Proces syntezy będzie zaprezentowany przy wykorzystaniu pakietu Precision.

Mamy nadzieję, ze większość zaplanowanej tematyki zainteresuje każdego projektanta układów FPGA. Będziemy też otwarci na zgłaszane przez uczestników sygnały oraz ewentualne problemy związane z wykorzystaniem oraz możliwościami narzędzi firmy Mentor Graphics.

Planowana agenda seminarium prezentuje się następująco:

  • porównanie możliwości ModelSim oraz QuestaCore,
  • wstęp do wykorzystania asercji,
  • zarządzanie projektem, różne formy edycji oraz dokumentacja,
  • synteza,
  • praktyczne ćwiczenia ilustrujące podstawowe funkcje oprogramowania prezentowane we wcześniejszych punktach seminarium.

Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji, a na tydzień przed terminem instrukcję udziału w warsztatach praktycznych.