Dodano: wtorek, 26 sierpnia 2014r. Producent:

Mentor Graphics prezentuje PADS 9.5

Mentor Graphics PADS 9.5Wersja 9.4, którą wprowadzono wiosną tego roku zawierała kilka istotnych elementów wzbogacających możliwości pakietu PADS. Do najistotniejszych należały wówczas:

 • associated nets,
 • analiza DFMA,
 • możliwość eksportu w formacie ODB++,
 • możliwość porównania plików CAM z ODB++ - ‘CAM compare’.

Jesień roku 2012 jest czasem inauguracji wersji PADS 9.5, która szczególnie w kontekście poprzedniej wersji jasno pokazuje zamiary firmy Mentor Graphic, aby pakiet PADS pozostał wiodącym na rynku narzędziem do projektowania layoutu PCB bez względu na specyfikę wymagań oraz rodzaju projektowanych urządzeń.

Kolejna grupa nowych funkcji i usprawnień już istniejących jest temu w pełni podporządkowana.

Wersja PADS 9.5 została wzbogacone o następujące funkcje:

Virtual Pin

Pads Layout oraz Router

 • Virtual pin – istotny element topologi połączeń typu ‘T’ oraz ‘gwiazda’. Możliwość dodania do połączenia wirtualnego pinu pozwala na zdefiniowanie reguł dotyczących minimalnej i maksymalnej długości odcinków (opóźnień) pomiędzy punktami docelowymi a pinem wirtualnym (pin pairs),
 • Mirror View

  Mirror View

 • Widok od dołu (mirror view) – pozwala obecnie na natychmiastowe wyświetlenie projektu w widoku od dołu. W obu trybach – prostym i lustrzanym odbiciu wszystkie funkcje takie jak rozmieszczanie elementów, tworzenie połączeń czy innego rodzaju edycja może być prowadzona. Widok może być przełączany za pomocą nowego przycisku lub z menu – View, czy za pomocą ‘modeless command’ – ‘B’, lub skrótu klawiaturowego Alt+B,
 • Tworzenie obszarów chronionych (keepouts) w footprincie. W środowisku Decal Editor możemy bezpośrednio definiować obszary chronione i dodawać je do edytowanych footprintów. Te obszary chronione powiązane z footprintami są rozpoznawane przez funkcje ‘DRC’ w czasie rzeczywistym oraz poprzez ‘Verify Design’ zarówno w PADS Layout oraz Router.
 • Dodatkowe metody automatyzacji obowiązujące w PADS Layout jak i Router służące do ustawiania i pobierania informacji o aktywnej warstwie oraz wykonywania ‘modeless command’.

DxDesigner

DxDesigner:

DxPDF – składnik podstawowego pakietu PADS ES, umożliwiający tworzenie inteligentnego dokumentu PDF z DxDesigner.

 • Nowy ekran startowy – zapewnia szybki dostęp do podstawowych typów zadań oraz do istotnych informacji w skrócie.

  Ulepszenia graficzne w środowisku DxDesigner:

 • Nowa siatka ‘grid’ która ułatwia precyzyjne umieszczanie obiektów na schemacie. Siatka jest dopasowana do aktualnej skali powiększenia oraz wygląd siatki jest dopasowany do tego aby prezentowanie obiektów schematu było wyraźne i estetyczne. Przesuwanie i skalowanie również ulepszono aby uczynić je płynniejsze oraz łatwiejsze manualnie. Poruszanie kursora lub obiektów razem z kursorem automatycznie inicjuje przesuwanie schematu kiedy staje się to konieczne w przypadkach potencjalnego ‘wyjścia’ poza obszar widoczny. Prędkość przesuwania schematu jest kontrolowana przez względne położenie kursora i krawędzi ekranu,
 • Dodatkowe okno podglądu – daje możliwość spojrzenia z większej perspektywy na kartkę schematu. Przeglądanie za pomocą tego okna umożliwia przemieszczanie się w obrębie bieżącej kartki schematu bez zmiany skali oraz przesuwania obszaru widocznego schematu na ekranie,
 • Grafika warstwowa – umożliwia tworzenie bardziej zaawansowanej dokumentacji schematu. Można określić obiekty, które mają być na pierwszym planie lub w tle. Nowa zdolność edycji ‘in-line’ i ‘multi-line’ pozwala na inicjowanie zadań edycji tekstu w dowolnym miejscu bez dodatkowych czynności przygotowawczych. Wsparcie do całego systemu fontów powoduje dalsze usprawnienia czynności służących lepszemu dokumentowaniu i wpływa na poprawę spójności systemu,
 • Dynamiczne sprawdzanie naruszeń integralności grafiki – poprawia końcową jakość schematu oraz znacznie minimalizuje wysiłek i czas niezbędny do manualnej korekty schematu. Wszelkie graficzne koincydencje połączeń, symboli graficznych, własności, innych informacji tekstowych umieszczonych na schemacie oraz innych obiektów są w wyniku przeprowadzenia tej kontroli automatycznie podświetlone. Kliknięcie na podświetlenie uruchamia hyperlink, który umożliwia manualną korektę problemu,
 • Wskaźnik podglądu i nawigacji przez schematy hierarchiczne. Ta nowa własność dostarcza miniaturowy podgląd wyróżnionego bloku hierarchicznego w celu szybkiego dostępu do zawartości schematu. Miniaturowy podgląd jest uaktywniany poprzez wybranie myszką znaku ‘+’ we wskaźniku na danym symbolu danego bloku hierarchicznego. Jeśli dany blok schematu hierarchicznego składa się z wielu kartek, za pomocą strzałki umieszczonej z boku miniaturki podglądu możemy przejść do następnego arkusza. Możemy zatem, przeglądać zawartość schematu blokowego, poprzez najechaniem kursora na poszczególny blok a następnie łatwo nawigować do poszukiwanego obwodu. Podwójne kliknięcie ‘otwiera’ arkusz schematu, na którym wcześniej znaleźliśmy poszukiwany fragment,
 • Wskaźnik połączenia – ta nowa własność dostarcza wizualną informację gdzie znajdujemy się w złożonej sieci połączeń. Jeśli zbliżamy się do obszaru ‘przyciągania’ przez pin zobaczymy wizualny wskaźnik informujący że połączenie może być wykonane bez ewentualnego powtarzania żmudnych czynności.

Promocja na pakiet PADS ES firmy Mentor GraphicsW celu uzyskania szerszych informacji odnośnie nowej wersji oprogramowania PADS, lub innego programu firmy Mentor Graphics, zapraszamy do kontaktu z naszym Inżynierem Aplikacyjnym: adam@gamma.pl, bądź pod numerem telefonu +48 32 278 41 58.

Przypominamy również o trwającej do końca roku promocji na PADS ES.