Dodano: wtorek, 26 sierpnia 2014r. Producent:

SI ESX nowa podwersja pakietu HyperLynx firmy Mentor Graphics

HyperLynx SI ESXFirma Mentor Graphics zaprezentowała nową podwersję swojego pakietu HyperLynx noszącą nazwę SI ESX. Produkt ten jest dedykowany dla tych konstruktorów, którzy wykorzystują pakiet do projektowania PCB – PADS ES, lub podobnie zaawansowane produkty konkurencyjne.

Wspierane typy symulacji w stosunku do tych, które są standardowo zawarte w PADS ES zostały rozszerzone o crosstalk. Dotyczy to zarówno etapu pre-layout – LineSim oraz post-layout – BardSim. W wyniku tego dostajemy nowe możliwości kontroli często krytycznych dla rozwiązania elementów:

  • planowania grubości warstw dielektryka oraz miedzi PCB w celu zapewnienia odpowiednich impedancji projektowanych połączeń,
  • projektowania szerokości ścieżek w konkretnym usytuowaniu względem płaszczyzn odniesienia (stripline, microstrip) w celu uzyskania założonych impedancji,
  • znajdowanie minimalnych odległości pomiędzy krytycznymi ścieżkami w celu utrzymania poziomu przesłuchów na założonym poziomie, oraz weryfikacja rezultatów w gotowym layoucie,
  • kontrola na etapie pre oraz post przepięć w liniach, jitteru oraz odbić,
  • kontrola wzajemnych opóźnień sygnałów w połączeniach,
  • automatyczna optymalizacja dopasowania impedancji pomiędzy układem nadajnik – ścieżka na PCB – odbiornik.

Wszyscy, którzy zetknęli się z problemem Signal Integrity znajdą w tym pakiecie konkretne narzędzie, które praktycznie wesprze podejmowanie trudnych decyzji w zakresie krytycznych dla danego rozwiązania połączeń. Jako przykłady można podać magistrale dla pamięci DDR, linie transmisyjne (najczęściej różnicowe) w interfejsach typu HS USB, 1Gb Ethernet, PCIx oraz inne.

Dodatkowo wraz z wprowadzeniem nowego produktu na rynek firma Mentor Graphics przygotowała promocję dla użytkowników pakietu PADS ES. Dzięki niej użytkownicy pakietu PADS ES mogą zakupić oprogramowanie HyperLynx SI ESX w promocyjnej cenie 4,995$ dla licencji typu Floating, bądź 3,995$ dla licencencji Node Locked, czyli o połowę taniej niż w przypadku zakupu regularnego.

W celu uzyskania szerszych informacji odnośnie nowego produktu, lub innych z oferty Mentor Graphics zapraszamy do kontaktu z naszym Inżynierem Aplikacyjnym - adam@gamma.pl, lub telefonicznie pod numerem: +48 32 278 41 58.