Dodano: wtorek, 26 sierpnia 2014r. Producent:

Aktualizacje produktów WIZnet

WIZnet W7200Tryb Power Down dla układów W5200 i W7200

WIZnet publikuje notę aplikacyjną i przykładowy kod trybu Power Down. Jest to nowa funkcja, która kontroluje układ PHY pozwalając zaoszczędzić zużycie energii w aplikacjach z wykorzystaniem układów z W5200 i W7200.

Nową funkcjonalność można zastosować w dowolnym urządzeniu w celu obniżenia zużycia energii.

W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

Funkcjonalność Wake On LAN dla W5200 i W720

WIZnet opublikował również notę aplikacyjną oraz przykładowy kod dla funkcjonalności Wake On LAN (WOL). Funkcja WOL może obudzić, zdalnie wskazane urządzenie poprzez sieć LAN. Funkcja ta działa w dwóch trybach pracy. Poprzez system operacyjny Windows, Linux, lub bezpośrednio z poziomu firmware urządzenia.

W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

Port Forwarding w WIZ107/108SR

Narzędzie konfiguracyjne dla modułów WIZ107/108SR zostało ponadto zmodernizowane w celu zapewnienia funkcjonalności przekierowania portów - Port Forwarding. Dzięki niej użytkownik może znaleźć urządzenia WIZ107/108SR w każdej sieci prywatnej. Normalnie, jeśli urządzenie znajduje się w sieci prywatnej, jest prawie niemożliwym, aby podłączyć się do niego z zewnątrz. Od teraz użytkownik może podłączyć i zarządzać swobodnie modułami WIZ107/108SR niezależnie od ilości urządzeń i miejsca gdzie te urządzenia są zainstalowane. W celu wykorzystania funkcji przekierowania portów, użytkownik musi jedynie ustawić pewne opcje konfiguracyjne w swoim routerze, lub punkcie dostępowym.

W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.