Dodano: wtorek, 26 sierpnia 2014r. Producent:

Autorskie oprogramowanie systemu kontroli dostępu firmy Netronix

Netronix Access Control SystemFirma Netronix polski producent modułów i czytników RFID oraz rozwiązań komunikacyjnych dla automatyki i przemysłu zaprezentowała autorskie oprogramowanie systemu kontroli dostępu NACS.

Netronix Access Control SystemNetronix Access Control System to scentralizowana aplikacja monitorująca stan oraz pracę czytników zbliżeniowych firmy Netronix.

Krótka charakterystyka systemu NACS:

"Warstwa sprzętowa systemu zbudowana jest z jednej bądź wielu podsieci czytników podłączonych do magistrali CAN 2.0B, do których dostęp zapewniony jest poprzez konwertery TCP/IP - CAN. Czytniki podłączone do magistrali konfigurowane są w taki sposób by automatycznie odczytywały zbliżane karty i wysyłały ich unikalny identyfikator RFID po magistrali do serwera systemu. Serwer na podstawie otrzymanych danych oraz konfiguracji systemu, zapisanej w bazie danych podejmuję decyzję zezwalając na dostęp posiadaczowi karty do strefy chronionej przez dany czytnik. Dzięki wykorzystaniu magistrali CAN w komunikacji w podsieciach czytników mamy pewność, że wysłany przez czytnik pakiet z odczytem karty dotrze do serwera poprzez konwerter dzięki antykolizji warstwy sprzętowej magistrali. Właściwość ta w odróżnieniu od interfejsu RS-485 zapewnia nam pewność, że pomimo nadawania dwóch urządzeń w tym samym momencie wysyłane pakiety danych zostaną odebrane przez adresata. Stosowanie interfejsu CAN pozwala, więc na to by serwer w większości czasu pozostawał w trybie oczekiwania na zdarzenia odczytu zbliżonej karty i interweniował tylko w momentach wymagających reakcji na konkretne zdarzenie. Jest to druga cecha dająca przewagę systemowi z interfejsem CAN nad systemem opartym na interfejsie RS-458. Dzięki ograniczeniu ruchu na magistrali szeregowej istnieje możliwość podpięcia większej liczby czytników do linii, bez konieczności stosowania dodatkowych konwerterów, bez obawy o przeciążenie linii. Kolejną istotną cechą jest fakt, że interfejs CAN podobnie jak powszechnie stosowany RS-485 do transmisji wykorzystuje dwużyłową linię, dzięki czemu system może być stosowany na istniejących już architekturach sieci przystosowanych do pracy z interfejsem RS-485.

Konfiguracja systemu NACS oparta jest na definicji obiektów takich jak: urządzenie, użytkownik karta, strefa itd. które łączą się ze sobą tworząc pełna konfigurację systemu. Aktualny dostęp danego użytkownika do danej strefy jest zależny w sposób pośredni poprzez powiązanie ze sobą różnych obiektów. Umożliwia to nadzorcy systemu na elastyczne blokowanie lub zezwalanie na dostęp do danej strefy/stref.

System NACS jest systemem scentralizowanym, wszystkie komunikaty o zdarzeniach pochodzące od czytników trafiają do serwera nadzorczego i to on podejmuję decyzję jaką akcję ma wykonać dane urządzenie jako reakcję. Wynika z tego fakt, że wszystkie operacje wykonywane są przez serwer, więc przy pomocy zdalnego połączenia z serwerem jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować stan systemu, oraz podejmowane akcje. Daje to możliwość wyposażenia np. ochrony obiektu w aplikację kliencką systemu NACS, w celu weryfikacji, czy przykładana karta faktycznie należy do osoby, która aktualnie ją posiada."

Pełna i nieograniczona wersja oprogramowania NACS, oraz pełna dokumentacja programu dostępna jest bezpłatnie do pobrania ze strony producenta.