Dodano: wtorek, 26 sierpnia 2014r. Producent:

Nowe oraz ulepszone funkcje PADS 9.4 firmy Mentor Graphics

Mentor Graphics PADS 9.4Najnowsza wersja oprogramowania PADS 9.4 firmy Mentor Graphics zaprezentowana na początku marca wprowadza szereg nowych funkcji jak i usprawnień do dotychczasowych funkcjonalności programu w tym m.in.:


 • Analizy DFM

Analizy DFM są nową opcją, których zadaniem jest pomoc w identyfikacji problemów dotyczących wytwarzania oraz montażu zaprojektowanej płytki PCB. Ta nowa funkcja, umożliwia wykonanie analizy DFM wcześniej niż kiedykolwiek. Zwykle problemy te były wykrywane we wstępnej fazie obróbki danych w wytwórni płytek PCB. Powodowało to często wielokrotny cykl zwracania dostarczonych projektów i poprawiania poprzez autora na podstawie raportu o wykrytych błędach. Analiza zaprojektowanej płytki pod kątem wytwarzania jeszcze na etapie projektowania umożliwia znaczne zredukowanie kosztów i czasu całkowitego cyklu powstawania produktu końcowego. Analiza DFMA jest dostępna w środowisku PADS Layout poprzez główne menu: Tools menu > DFMA Analysis.

 • Dodatkowa opcja funkcji Export ODB++

Funkcja generowania bazy ODB++ w PADS 9.4 wspiera również natychmiastową możliwość podglądu takiej bazy danych. I to co jest nawet bardziej istotne – porównanie wygenerowanego pliku ODB++ z plikami CAM. Ma to na celu upewnienie nas, że wygenerowana baza ODB++ jest właściwej jakości jeszcze przed wysłaniem jej do produkcji. Aby w pełni wykorzystać możliwości tej funkcji wcześniej należy wygenerować pliki CAM.

 • Associated Nets

PADS 9.4 wspiera tworzenie associated nets (połączeń które obejmują element pasywny lub aktywny) i definiowanie dla nich reguł, które automatycznie są kontrolowane i uwzględniane przez PADS AutoRouter HSD oraz Router HSD. Reguły, które są przy tym definiowane mogą dotyczyć zarówno długości połączeń jak i tych właściwych dla par różnicowych. Samo definiowanie associated nets może być przeprowadzone na wiele sposobów automatycznie lub manualnie. Długość komponentu pasywnego lub aktywnego, który jest zawarty w obiekcie jakim jest associated net może być uwzględniona w obliczeniach długości associated nets. Associated Nets jako kolejna opcja została dołączona do ARS (Advanced Rule Set).

 • Follow Route

Jest to nowa własność PADS Router. Polecenie Follow jest dostępne w rozwijanym menu kiedy tryb Interactive Route jest aktywny. W tym trybie można wybrać inne ścieżki, powierzchnie z „wylaną” miedzią, obrys lub keepout. Następnie „dotknięcie” takiego obiektu, a potem kliknięcie w innym miejscu aby wskazać początek powoduje, że tworzone połączenie przylega do „dotkniętego” uprzednio obiektu. Edytowana ścieżka tworzy się wówczas tak blisko jak zezwalają uprzednio zdefiniowane reguły. Tryb Follow kończymy kolejnym kliknięciem. Wybranie opcji Use Arcs (domyślnie jest zezwolone) jest możliwe w trybie Follow z rozwijanego menu (prawy przycisk myszy).

 • Udoskonalony import layoutu stworzonego w Altium Design do PADS Layout

Import z Altium Design to PADS Layout został uaktualniony tak aby wspierać również Altium Designer w wersji 7.1 z lata 2008 oraz starsze. Takie elementy jak budowa płytki (stackup), kwadratowe i szczelinowe otwory, prostokątne pady o zaokrąglonych rogach, ścieżki podłączone do coppers oraz copper pours są obecnie prawidłowo importowane.

 • Przyciąganie obiektów 2D

Podczas tworzenia lub modyfikacji obiektów w trybie Drafting w PADS Layout, kursor może być przyciągany do wybranych typów punktów lub obiektów. Różne typy punktów są rozpoznawane jako punkty rogowe, punkty wewnętrzne, środki okręgów lub kół, przecięcia linii, punkty określające położenie elementów, piny i przejściówki. Możemy włączyć lub wyłączyć indywidualnie przyciąganie do każdego z tych typów punktów w oknie dialogowym Options. Kilka innych komend w PADS Layout – jak Quick Measure i Set Origin zostało również wzbogaconych o przyciąganie do tego typów punktów. Przyciąganie także działa podczas przeciągania komponentów i przejściówek. Jeśli przyciąganie jest zezwolone, priorytet przyciągania do wyżej wymienionych punktów jest wyższy niż do gridu w obszarze zdefiniowanym poprzez promień przyciągania w oknie dialogowym Options.

 • Style linii obiektów 2D

PADS9.4 wspiera nowe style linii 2D w trybie Drafting w PADS Layout (pełny support) oraz PADS Router (tylko wyświetlanie). Można ustalić rodzaj linii 2D jako jeden z pięciu predefiniowanych stylów. Standardowa biblioteka PADS-a także wspiera wszystkie nowe style linii.

 • Funkcja Find w PADS Router

Zostało dodane nowe okno dialogowe do PADS Router w menu File > Find, podobne do już istniejącego w PADS Layout. Umożliwia ono wyszukiwać różne obiekty w projekcie oraz podejmować w związku z tym akcje typu: Select, Highlight, Rotate 90, Flip Side oraz Move Sequential. Rotate, Flip oraz Move działają tylko dla komponentów, i dla każdego z nich akcja jest stosowana oddzielnie – np. każdy komponent jest obracany lub przerzucany oddzielnie wokół jego własnego punktu początkowego.

 • Zaawansowana konfiguracja licencji pakietu PADS-a

Wersja PADS9.4 została wyposażona w nowy konfigurator licencji. Aby skonfigurować licencje posiadanego oprogramowania należy iść do opcji Help > Installed Options, a następnie kliknąć na przycisk Suite Configuration. Po wybraniu opcji – Restrict checkout of suite licences – i zaznaczeniu odpowiedniego zestawu licencji do wykorzystania mamy możliwość wykorzystania tylko tych pakietów oprogramowania, które są dla bieżących praz niezbędne.

 • Ustawianie kolorów wyświetlania.

Nowy przycisk “Apply immadiately” został dodany w oknie dialogowym Color setup w PADS Layout oraz PADS Router. Kiedy ta opcja jest aktywna, dowolne zmiany kolorów lub widzialności obiektów są automatycznie stosowane jak gdyby przycisk Apply został kliknięty. Pozwala to na wykonywanie operacji w tym oknie dialogowym w trybie “one-click” lub “live” co czyni wszelkie zmiany ustawień kolorów o wiele szybsze I łatwiejsze.

 • Wybór języka w opcjach Customization

PADS jest dostępny w wersji językowej Angielskiej, Japońskiej I obecnie w PADS 9.4 w wersji językowej Brazylijskiej, I Portugalskiej. Nowa pozycja dodana do okna Options w zakładce Customize w celu umożliwienia wyboru języka interfejsu – nie potrzeba zatem tego robić poprzez rejestr systemowy. Po zmianie języka potrzebny jest restart komputera.

 • Zmiana typu elementu dla wielu elementów wybranych jednocześnie w PADS Logic

W PADS Logic można teraz zmienić typ elementu dla jednocześnie wybranych wielu elementów lub bramek. Jest to możliwe poprzez okna dialogowe Part Properties i Part Type Label Properties. Przycisk Change Type nie jest teraz nieaktywny (szary) dla wielu jednocześnie wybranych elementów. Okno dislogowe Change Part Type zostało zmodyfikowane aby zezwolić na działanie opcjom Selected Gates i Selected Parts w oknie Apply Update To

 • Informacje o instalacji

PADS9.4 instaluje się zupełnie oddzielnie od poprzednich wersji i wykorzystuje nową metodę instalacji. Baza danych i formaty ASCII dla plików Layout-u oraz Roter-a zostały zmodyfikowane. Format biblioteki PADS-a się nie zmienił. PADS Logic ASCII oraz format bazy danych są te same jak w PADS 9.x. Ścieżka instalacji dla PADS9.4 jest wciąż C:\MentorGraphics, ale używa nowego podfolderu aby uniknąć nadpisywania istniejącej instalacji. Jeśli nawet PADS9.4 instaluje unikalny folder C:\MentorGraphics\9.4PADS i nie nadpisuje na poprzedniej wersji oprogramowania, należy zrobić back up dla niej, projektów i bibliotek przed rozpoczęciem instalacji wersji PADS 9.4. Wersje beta należy uprzednio odinstalować.

Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio u naszych Inżynierów Aplikacyjnych:

Adam Pyka, email: adam@gamma.pl, +48 32 278 41 58

Dariusz Wytrykowski, email: darek@gamma.pl, +48 22 862 75 05