Dodano: wtorek, 05 stycznia 2016r. Producent: Digi

Nowa wersja oproramowania XCTU firmy Digi International dla wygodnego zarządzania zdalnymi sieciami urządzeń XBee

Firma Digi International opublikowała nową wersję oprogramowania konfiguracyjnego dla modułów bezprzewodowych XBee. Oprogramowanie XCTU w wersji 6.3 wśród kilku małych poprawek takich jak wprowadzenie odświeżonego wyglądu, ulepszonego interfejsu użytkownika, dodaje trzy zupełnie nowe funkcje:

Obsługa interfejsu wiersza polecenia CLI

Nowościa w XCTU jest obsługa interfejsu wiersza poleceń (CLI). Od nowej wersji użytkownicy oprogramowania XCTU mogą wykonywać aplikacje w trybie CLI bez graficznego interfejsu. Jest to przede wszystkim przydatne dla obsługi skryptów zarządzających i automatyzacji, w czasie wdrożenia modułów Xbee na dużą skalę.

 

Następujące funkcje są obsługiwane w ramach trybu CLI:

  • Listowanie portów - lista portów szeregowych oraz USB może być uzyskana w wierszu poleceń.
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego - firmware jakiegokolwiek urządzenia radiowego może być aktualizowany z poziomu CLI.
  • Ładowanie profili - możliwe jest, aby załadować profile do podłączonego urządzenia poprzez interfejs CLI.

 


Analizator widma

Z poziomu interfejsu XCTU, użytkownicy mogą sprawdzić i zmierzyć widmo fal radiowych. Analiza pokazuje średnią, maksymalną oraz minimalną wartość dla każdego kanału. Jest to przydatne do ustalenia, który kanał radiowy ustawić dla urządzenia Xbee w celu rozwiązania problemów z siecią.

Pomiar przepustowości

Dzięki narzędziu pomiaru przepustowości użytkownicy mogą zmierzyć maksymalny współczynnik transmisji z jednego modułu radiowego do drugiego znajdujących się w tej samej sieci. Narzędzie zapewnia trzy tryby sesji i kilka opcji konfiguracyjnych dla testowania różnych kombinacji w celu zrozumienia wydajności sieci bezprzewodowej.