Dodano: wtorek, 26 sierpnia 2014r. Producent:

Nowy programowalny układ jonizacyjnego detektora dymu firmy Microchip

Microchip RE46C180Firma Microchip Technology Inc ogłosiła dodanie do swojego bogatego portfolio układu RE46C180 - pierwszego na świecie układu scalonego będącego jonizacyjnym detektorem dymu z programowalną kalibracją i programowalnym wyborem funkcji, oraz pierwszym z synchronizacją syreny i automatyczną lokalizacją alarmu. Nowy układ ASIC posiada również rozszerzone możliwości dyskretnej pracy i więcej możliwości połączeń, w tym z detektorami tlenku węgla. Funkcje te umożliwiają projektantom rozwój i produkcję szerokiej gamy mieszkalnych i komercyjnych czujków dymu za pomocą jednego układu scalonego i PCB, co znacznie ogranicza koszty i czas na wdrożenie gotowego produktu na rynek.

Projektanci detektorów dymu szukają sposobu na redukcję kosztów ręcznej kalibracji i wyboru funkcji, umożliwiając jednocześnie korzystanie z jednego układu scalonego i PCB dla wszystkich modeli, za pośrednictwem elektronicznego programowania. RE46C180 zapewnia programowalną kalibrację, co zmniejsza liczbę elementów i sprawia, że łatwiej ustawić czujniki dymu jeszcze podczas produkcji. Dodatkowo, jego programowalne funkcje pozwalają na zastosowanie jednego modelu układu scalonego w wielu modelach detektorów dymu, o różnych typach baterii, syren i innych funkcji.

Producenci chcą również dostarczyć użytkownikom detektory dymu wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami. Synchronizacja syren w układzie RE46C180 umożliwia projektantom na łatwe zsynchronizowanie wzorców czasowych syren dla wielu systemów detekcji – po raz pierwszy dla domowych systemów. Z kolei automatyczna lokalizacja alarmu umożliwia użytkownikom systemów złożonych z wielu detektorów, na szybkie zlokalizowanie źródła powodującego alarm i ocenę zagrożenia.