Dodano: wtorek, 26 sierpnia 2014r. Producent:

Nowe mikrokontrolery i kontrolery sygnałowe Microchip

Microchip PIC24E oraz dsPIC33EFirma Microchip wprowadza na rynek nowe, 16-bitowe mikrokontrolery PIC24E i kontrolery sygnałowe dsPIC33E.

Bazując na rdzeniu nowej generacji wykonują one 60 milionów operacji na sekundę (MIPS) i charakteryzują się bardziej pojemną pamięcią i większym stopniem integracji niż mikrokontrolery PIC24 i kontrolery sygnałowe dsPIC33 z rdzeniem generacji wcześniejszej. W obudowach 144-nóżkowych zawierają one 535 kB pamięci Flash oraz 52 kB pamięci RAM, rozbudowane układy wejścia/wyjścia, interfejs USB 2.0 OTG, oraz udostępniają użytkownikowi więcej funkcji sterowania silnikami, obsługi grafiki i dźwięku, oraz sterowania osadzonego w czasie rzeczywistym.

Firma Microchip oferuje konstruktorom jako wsparcie pierwszych dziewięciu układów PIC24E i dsPIC33E dwa zestawy startowe i pięć wymiennych modułów (PIM), których można używać wraz z multimedialną płytą rozszerzającą (Multimedia Expansion Board), zestawami narzędziowymi sterowania silnikami oraz platformą programistyczną Explorer 16. Jest też dostępnych 30 bibliotek oprogramowania i not aplikacyjnych na tematy takie jak mowa i dźwięk, szyfrowanie/rozszyfrowywanie, komunikacja i sterowanie silnikami. Jak deklaruje producent, nowe układy i pakiet zaawansowanego wsparcia pomogą konstruktorom w tworzeniu wysoko-jakościowych projektów w czasie krótszym niż dotąd.

Mikrokontrolery PIC24E i kontrolery sygnałowe dsPIC33E są w pełni kompatybilne z istniejącą już szeroką ofertą układów PIC24F i dsPIC33F, bibliotekami oprogramowania i narzędziami, zapewniając wcześniejszym odbiorcom tych układów „bezpieczną ścieżkę wzrostu”. Nowe urządzenie peryferyjne – interfejs USB 2.0 OTG (On-The-Go) umożliwia dołączenie do komputera PC, pamięci przenośnej Flash i innych urządzeń USB, podczas, gdy szybkość 60 milionów instrukcji na sekundę oznacza, że nowe układy są w wstanie spełnić wymagania aplikacji „high-end” zarówno przemysłowych jak i komercyjnych takich jak sterowanie silnikami serwo, falowniki baterii słonecznych i praca dwóch silników trójfazowych w konfiguracji równoległej. Ponadto nowy, niezależny tryb modulacji szerokości impulsu (PWM) obsługuje silniki krokowe i kompensowanie czasu martwego, co pozwala na zmniejszenie obciążenia oprogramowania. Dalszą redukcję kosztów systemu i liczby potrzebnych elementów zewnętrznych umożliwiają trzy analogowe komparatory znajdujące się w układzie.Architektura układu Microchip PIC24H/E

Pierwsze układy PIC24E i dsPIC33E zawierają po cztery interfejsy SPI i UART, jak również dwa I2CTM. Nowy, pomocniczy moduł Flash umożliwia zapisywanie lub kasowanie danych w pamięci Flash bez jednoczesnego spowalniania pracy jednostki centralnej, jak to ma zwykle miejsce. Jest to krytyczne na przykład przy sterowaniu silnikami, konwersji zasilania i w innych zastosowaniach wymagających programowania „w locie”. Poprawiona funkcjonalność bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA) automatycznie rozpoczyna operacje połączone z DMA, a poprawiona funkcja debuggera włącza złożone punkty przerwań w celu przyśpieszenia procesu debugowania. Ponadto dzięki rozbudowanym funkcjom timera moduły "Wejście-Wychwycenie" i "Wyjście-Porównanie" układów "E" są bardziej elastyczne i wydajne.

Dwa zestawy startowe: USB (DM330012) i USB PIC24E (DM240012) są oferowane obecnie w cenie $65 za każdy z nich. Każdy z tych zestawów może być używany jako samodzielne stanowisko programistyczne do konstruowania interfejsów użytkownika charakteryzujących się przystępną obsługą, w tym też wraz z platformami programistycznymi firmy Microchip takimi jak wspomniana już multimedialna płyta rozszerzająca (DM320005).
Z płytą projektową "Explorer 16 Developement Board" jest ponadto kompatybilnych szereg wymiennych modułów (PIM) oraz zestawów przeznaczonych do projektowania sterowania silnikami włącznie z dsPICDEM™ MCHV (DM330023), dsPICDEM MCLV (DM330021) i dsPICDEM MCSM (DM330022).

Aplikacje graficzne i ogólnego zastosowania używające mikrokontrolerów PIC24E są obsługiwane przez 100-nóżkowy moduł wymienny (PIM) MA240025-1, oferowany za $25 oraz 144-nóżkowy moduł wymienny (PIM) MA240025-2 w cenie $30; podczas, gdy kontroler sygnałowy dsPIC33E jest obsługiwany przez 144-nóżkowy moduł wymienny (PIM) MA330025-2, w cenie $30. Aplikacje sterowania silnikami używające kontrolera sygnałowego dsPIC33E mogą używać 144-nóżkowego modułu wymiennego (PIM) MA330025-3, w cenie $40. Aplikacje sterowania silnikami, ogólnego przeznaczenia oraz graficzne używające kontrolera sygnałowego dsPIC33E są obsługiwane przez 100-nóżkowy moduł wymienny (PIM) MA330025-1 w cenie $25.

Moduł wymienny (PIM) dsPIC33E do podwójnego sterowania silnikiem (MA330027) oferowany za $175, umożliwia konstruktorom realizację sterowania dwoma silnikami przy użyciu jednego kontrolera sygnałowego dsPIC33E DSC. Ma on być dostępny w lipcu 2011 roku.

Układy dsPIC33E i PIC24E obsługują też standardowe narzędzia firmy Microchip MPLAB® włącznie ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym IDE, debuggerem w układzie ICD 3 i emulatorem w układzie REAL ICE™, jak również kompilatoriem języka C do mikrokontrolerów PIC24 i kontrolerów sygnałowych dsPIC (znanym też jako kompilator języka C C30).

Układy kontrolerów sygnałowych dsPIC33E i mikrokontrolerów PIC24E są dostępne w obudowach 64-nóżkowych QFN i TQFP, 100- i 144-nóżkowych TQFP, 121-nóżkowych BGA i 144-nóżkowych LQFP.


Więcej informacji na powyższy temat zamieszczono na stronie internetowej firmy Microchip: http://www.microchip.com/get/BDKV.