Dodano: czwartek, 14 lipca 2016r. Producent: XPPower

Znaczenie IEC62368-1 dla sprzętu IT oraz wycofanie z użycia norm IEC60950-1 oraz IEC60065

XP Power IEC62368-1

Dzięki podobieństwom sprzętu informatycznego (ITE), urządzeń technologii komunikacyjnych (CTE) i sprzętu audio/wideo korzystających ze wspólnych technologii, architektury i stosowaniu ich w podobnych środowiskach, powstał nowy standard bezpieczeństwa opracowany w celu zastąpienia podobnych standardów 60950-1 oraz 60065. Nowy standard opiera się na zagrożeniach (hazard) i w ciągu kilku lat stanie się obowiązkowy w użyciu dla wykazania zgodności produktów z dyrektywą niskonapięciową Low Voltage Directive, podczas gdy obecne normy zostaną wycofane już w 2019 roku.

Standard 62368-1 o którym mowa został opracowany przez międzynarodową organizację normalizacyjną IEC i przyjęty przez USA i Kanadę już kilka lat temu jako norma CSA/UL62368-1. Przyjęcie w Europie zostało opóźnione ze względu na zmiany wymagane przez niektóre państwa członkowskie jednak teraz pojawia się już w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej LVD 2014/35/EU jako zharmonizowana norma EN62368-1:2014. Oznacza to, że produkty mogą być już teraz opcjonalnie oznaczane jako zgodne z nową dyrektywą, która stanie się obowiązkowa w dniu 20 czerwca 2019 roku. W tym dniu, obecnie stosowane normy EN60950-1:2006 + A2:2013 oraz EN60065:2014/AC: 2016 zostaną wycofane i nie będą już stosowane. Należy zauważyć, że kraje azjatyckie wciąż rozważają nowy standard, lecz na razie nie został on przyjęty w wyniku czego istnieje konieczność stosowania starych norm dotyczących homologacji urządzeń przeznaczonych na rynki azjatyckie CCC dla Chin, KT dla Korei, PSE dla Japonii oraz BSMI dla Tajwanu.

62368-1 jest standardem opartym na zagrożeniu (hazard), a nie na bazie ryzyka (risk) tak jak 3 edycja normy medycznej 60601-1, a zatem nie wymaga on przygotowania raportów analizy ryzyka. Pozwala to na nakazową konstrukcję w taki sam sposób jak 60950-1, jak również na wyniki badań zorientowane na podstawie wydajności w celu wykazania zgodności co powinno ułatwić certyfikację nowych technologii. Lista produktów, które obejmie norma 62368-1 jest dostosowana do konkretnych przykładów podanych w normach 60950 i 60065, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. Niektóre przykłady to aplikacje informatyczne i sieciowe, elektronik użytkowa, w tym m.in. systemy kina domowego, cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyczne, wyświetlacze, produkty telekomunikacyjnych oraz infrastruktury sieciowej jak również bezprzewodowe telefony stacjonarne i komórkowe, urządzenia biurowe czy instrumenty muzyczne.

IEC stwierdza, że elementy i podzespoły, które są zgodne z IEC60950-1 lub IEC60065 będą dopuszczone do użycia jako części urządzeń objętych 62368-1 bez dalszej weryfikacji co jest ważne, ponieważ pozwala na zastosowanie okresu przejściowego, w którym sprzęt końcowy zatwierdzony dla normy 62368-1 będzie mógł stosować zasilacze oraz inne podzespoły zatwierdzone wcześniej jedynie dla normy 60950-1.

Norma 62368-1 oparta jest na trzech poziomach zagrożenia (hazard) takie jak:

  • Źródło energii 1 (Energy source 1, ES1), które nie ma bolesnego wpływu na ciało człowieka i nie posiada wystarczająco dużą ilością energii, aby spowodować zapłon materiałów palnych,
  • Źródło energii 2 (Energy source 2, ES2), które mogą mieć bolesny wpływ na ciało człowieka, lecz nie powodują obrażeń i ewentualnie mogą spowodować zapłon materiałów palnych,
  • Źródło energii 3 (Energy source 3, ES3), które spowoduje szkody i uszkodzenia ciała oraz spowoduje zapłon materiałów palnych.