Dodano: piątek, 09 marzec 2018r. Producent: PowerIntegrations

InnoSwitch™3-Pro pierwszy na rynku driver przetwornic AC/DC firmy Power Integrations, z możliwością cyfrowego sterowania za pomocą mikroprocesora

InnoSwitch3-PRO pierwszy na rynku driver przetwornic AC/DC firmy Power Integrations, z możliwością cyfrowego sterowania za pomocą mikroprocesora

Prezentując nowy model drivera InnoSwitch™3-Pro z serii InnoSwitch, firma Power Integrations wykonała kolejny krok w rozwoju technologii układów scalonych tego typu. Dotychczas dostępne na rynku kontrolery przetwornic AC/DC, umożliwiały dość ograniczone możliwości zmiany parametrów takich jak np. napięcie wyjściowe, w czasie jej pracy. Oczywiście, możliwe było skonfigurowanie parametrów zasilacza wartością zewnętrznych elementów (np. rezystorów), ale każda zmiana tych parametrów w trakcie pracy, pociągała za sobą najczęściej konieczność znaczącej modyfikacji pętli sprzężenia zwrotnego i ingerencji w "oryginalny" sygnał sprzężenia. Innym wymogiem, który coraz częściej zaczął się pojawiać w założeniach projektowych, była zdolność zasilacza do bieżącego monitorowania swojego stanu. Do tych celów (regulacja i monitoring) projektanci najczęściej wykorzystywali mikrokontrolery z rozbudowaną częścią analogową, ale bezpośrednia współpraca (w sensie wymiany danych) pomiędzy driverem a mikrokontrolerem właściwie nie istniała. Rzecz jasna, w najbardziej zaawansowanych projektach spotyka się rozwiązanie polegające na tym, że to mikrokontroler realizuje funkcję drivera AC/DC, ale oczywiście jest to dość złożone zagadnienie i każda pomyłka może poskutkować nieodwracalnym uszkodzeniem zasilacza i zasilanego urządzenia. Z tego względu, nie jest to raczej popularne podejście.

Nowy driver, opracowany z myślą o wsparciu technologii USB Power Delivery, umożliwia wygodne, cyfrowe sterowanie oraz wymianę danych z zewnętrznym kontrolerem, za pomocą magistrali I2C. Bazą jest driver z najnowszej serii InnoSwich3™, z wbudowanym wysokonapięciowym MOSFET'em (do wyboru wersje na 650V lub 725V), zdolny do przeniesienia mocy do ok. 60W. Warto wspomnieć o wbudowanym sterowniku prostownika synchronicznego(działającego również w trybie ciągłym), szczególnie przydatnego przy dużych prądach wyjściowych, oraz do wykorzystania przełączania w qusi-rezonansie. Dzięki tym mechanizmom, zasilacz jest w stanie osiągać wysokie sprawności (ponad 90%) dla topologii Flyback, umożliwiając tym samym zastosowanie niewielkiej obudowy urządzenia (optymalizacja rozmiaru radiatora). InnoSwitch3-Pro rozbudowany został o moduł komunikacyjny I2C, wyjście 3.6V do zasilania mikrokontrolera, oraz o sterownik tranzystora (typu MOSFET), używanego do połączenia wyjścia przetwornicy z główną magistralą zasilającą odbiornika. Część cyfrowa jest podzielona na dwa moduły: sterowania i telemetryczny. Za pomocą tego pierwszego, można konfigurować parametry pracy przetwornicy, drugi służy do odczytu jej aktualnego stanu. Konfiguracja następuje poprzez zapis wartości do odpowiednich rejestrów

InnoSwitch3-PRO pierwszy na rynku driver przetwornic AC/DC firmy Power Integrations, z możliwością cyfrowego sterowania za pomocą mikroprocesora

Najciekawsze funkcjonalności InnoSwitch3™-Pro:

  • ustalenie kształtu charakterystyki wyjściowej (CV, CV/CC lub CV/CC z uwzględnieniem krzywej mocy),
  • ustalenie napięcia wyjściowego (w zakresie 3V - 24V) i progu zadziałania ogranicznika prądowego (dla trybu CV, powyżej tego progu uruchomi się timer przeciążenia, a po określonym przez użytkownika czasie uruchomi się blokada),
  • rodzaj reakcji drivera, w odpowiedzi na uaktywnienie wbudowanych zabezpieczeń (np. przed przekroczeniem założonego napięcia). Można wybierać pomiędzy auto-restartem, permanentną blokadą, lub brakiem reakcji. Oczywiście, dla każdego z zabezpieczeń można ustawić jej inny typ. Poziomy zadziałania poszczególnych zabezpieczeń również są ustawione przy pomocy wpisów w odpowiednie rejestry,
  • dostępne są komendy dzięki którym można odłączyć wyjście przetwornicy od zasilanego obwodu (za pomocą zewnętrznego tranzystora), lub całkowicie wyłączyć przetwornicę.

Moduł telemetryczny, m.in. dzięki wbudowanym przetwornikom A/C, umożliwia pobranie przez mikrokontroler informacji nt. aktualnych parametrów pracy przetwornicy. Można odczytać poziom prądu i napięcia wyjściowego, oraz zawartość rejestru błędów. Rejestr ten jest aktualizowany w momencie uaktywnienia którego z zabezpieczeń. Warto wspomnieć, że przetwornica generuje sygnał przerwania dla mikrokontrolera, w momencie przekroczenia założonych warunków pracy. Dodatkowe zabezpieczenie polega na odłączeniu głównej magistrali i przejściu na „bezpieczne” 5V, w momencie stwierdzenia braku komunikacji z mikrokontrolerem. Pomimo tego, że sama przetwornica jest bardzo elastyczna w sensie zdolności do zmiany parametrów pracy, nie zwalnia to oczywiście projektanta z odpowiedzialności za poprawne zaprojektowanie zasilacza i dobranie odpowiednich komponentów, które to będą zdolne pracować we wszystkich konfiguracjach napięć i prądów. Oczywiście, Power Integrations tradycyjnie pomaga w tym procesie, oferując wsparcie w postaci oprogramowania PI Expert, oraz udostępniając szereg przykładów w postaci projektów referencyjnych. Warto może wspomnieć, że w projektach tych użyto mikrokontolerów produkcji firmy Microchip, które to również mamy w ofercie. W dokumentacji i nocie aplikacyjnej można znaleźć wiele przykładów gotowych do wykorzystania kodów źródłowych.

InnoSwitch3-PRO pierwszy na rynku driver przetwornic AC/DC firmy Power Integrations, z możliwością cyfrowego sterowania za pomocą mikroprocesora

InnoSwitch3-PRO pierwszy na rynku driver przetwornic AC/DC firmy Power Integrations, z możliwością cyfrowego sterowania za pomocą mikroprocesora

InnoSwitch3-PRO pierwszy na rynku driver przetwornic AC/DC firmy Power Integrations, z możliwością cyfrowego sterowania za pomocą mikroprocesora

Rodzina InnoSwitch3-PRO™

Moc wyjściowa (W) 1
Model 4, 5230 VAC ± 15%85-265 VAC
Adapter 2Open Frame 3Adapter 2Open Frame 3
INN3365C/3375C25 W30 W22 W25 W
INN3366C/3376C35 W40 W27 W36 W
INN3377C40 W45 W36 W40 W
INN3367C45 W50 W40 W45 W
INN3368C55 W65 W50 W55 W
  1. 1) Maximum output power is dependent on the design, with maximum IC package temperature kept below 125 °C
  2. 2) Minimum continuous power in a typical non-ventilated enclosed typical size adapter measured at 40 °C ambient
  3. 3) Minimum peak power capability
  4. 4) C Package: InSOP-24D
  5. 5) INNxx6xC − 650 V MOSFET, INNxx7xC − 725 V MOSFET

Jako dystrybutor Power Integrations, staramy się udzielać bezpośredniego technicznego wsparcia podczas całego procesu projektowania zasilacza (uwzględniając również projekt transformatora), oprócz tego jesteśmy w stanie dostarczyć niezbędne próbki (driver, transformator itp.). W razie wszelkich pytań, zachęcamy Państwa do kontaktu.