Dodano: wtorek, 07 listopad 2017r. Producent: XPPower

XP Power - wymogi sprawności energetycznej zasilaczy zewnętrznych

XP Power - wymogi sprawności energetycznej zasilaczy zewnętrznych

Przepisy dotyczące efektywności energetycznej są obecnie stosowane w większości regionów świata. Zasadniczo przepisy te koncentrują się na sprawności operacyjnej oraz poborze mocy w trybie "czuwania" - szczególnie dla zewnętrznych zasilaczy. Kierując się co raz szerszym rozprzestrzenianiem zewnętrznych jednostek zasilających oraz ich wpływem na środowisko kiedy pozostawione są zawsze podłączone, mimo że nie są w użyciu, większość przepisów określa limity dla tego właśnie zużycia bez obciążenia. Lepsza kontrola i obniżenie mocy pobieranej przez zewnętrzne zasilacze, niezależnie od tego, czy ładunek jest podłączony czy nie, pomaga w znacznym zmniejszeniu ich negatywnego wpływu na środowisko.

W Europie stosowana jest dyrektywa w sprawie produktów związanych z energią - Energy related Products (ErP), znana wcześniej jako dyrektywa w sprawie produktów korzystających z energii - Energy Using Products (EuP), która jest obowiązkowa. Istnieje również kodeks EU Code of Conduct (CoC) w zakresie zewnętrznych źródeł zasilania, który jest dobrowolny.

W ostatnim czasie zarówno amerykańskie dyrektywy DoE (United States Department of Energy), jak i europejskie CoC zaktualizowały swoje standardy efektywności energetycznej. Zmiany te dotyczą zarówno limitu zużycia energii bez obciążenia, jak i typowej efektywności energetycznej. Dodatkowo CoC dodał również wymóg efektywności energetycznej przeznaczony do tych zastosowań, w których przez większość czasu pracy ładunek zużywa stosunkowo niewielką ilość energii z zewnętrznego źródła zasilania. Początkowo wymagano od zasilacza, aby osiągał docelową efektywności przy 10% zapotrzebowaniu na ładunek prądu. Nowy standard ma dwa poziomy, które mają pomóc w zdefiniowaniu nowych rozwiązań.

XP Power - wymogi sprawności energetycznej zasilaczy zewnętrznych
XP Power - wymogi sprawności energetycznej zasilaczy zewnętrznych

Regulacje DoE i EU CoC zostały wprowadzone na początku 2014 r. podczas gdy wymogi poziomu 2 dla Doe i EU CoC stały się wymagane w 2016 roku. Nowe wymagania oznaczają zarówno zwiększoną wydajność trybu aktywnego, jak i mniejszy pobór mocy bez obciążenia. Poniższe tabele przedstawiają różnice pomiędzy poziomami limitów dla tieru 1 oraz 2 CoC wraz z datami wdrożenia.

Dostarczanie energooszczędnych urządzeń na rynek stało się kluczowym wymogiem marketingowym. Taryfy energii znacząco wzrosły w ciągu ostatnich lat i wraz ze wzrostem świadomości energetycznej, zarówno konsumenci jak i sprzedawcy stawiają efektywność energetyczną jako kluczowe kryterium selekcji produktów. Zewnętrzne zasilacze z ocenami sprawności energetycznej poziomu 2 według klasyfikacji CoC są łatwo dostępne, w tym z dopuszczeniami bezpieczeństwa medycznego, ponieważ wymagania rynkowe prowadzą do prawodawstwa.