Lista produktów producenta: Wiznet

Wiznet

WIZnet

Producent układów scalonych oraz modułów służących do przewodowej lub bezprzewodowej transmisji danych. Rozwiązania sprzętowe proponowane przez WIZnet mają w porównaniu z protokołem TCP/IP realizowanym programowo wiele zalet jak m.in.:

  • brak konieczności opracowywania skomplikowanych sterowników,
  • nie obciążają jednostki centralnej,
  • niska złożoność aplikacji,
  • stabilność działania,
  • znaczne skrócenie czasu projektowania i wdrożenia do produkcji.

 

Przykładowe zastosowania rozwiązań firmy WIZnet to m.in.:

  • zdalne sterowanie urządzeniami i maszynami za pośrednictwem sieci Ethernet,
  • systemy bezpieczeństwa (urządzenia alarmowe, kontrola dostępu, monitoring i archiwizacja obrazu),
  • urządzenia multimedialne i inne, w których można wykorzystać przesyłanie danych przez sieć Internet.

 

Zależnie od wielkości produkcji i czasu, jaki można poświecić na prace projektowe, konstruktorzy mogą stosować produkowane przez firmę układy scalone lub gotowe moduły. W przypadku produkcji małoseryjnej lub gdy istnieje potrzeba jak najszybszego wdrożenia do produkcji, najwygodniejsze jest użycie gotowych modułów. W dużych projektach polecamy konstrukcje oparte o układy scalone, co daje możliwość redukcji kosztów.

Strona internetowa: www.wiznet.co.kr

1 - 12 z 26 produktów.